Secretaria

Informació Documents                

    Des d'aquest servei us ajudarem a resoldre qualsevol dubte relacionat amb temes organitzatius, pedagògics i administratius.

    En Secretaria podreu trobar:
  • el Director, Christian Lara Burriel, que resoldrà temes d’organització general de l’escola, 
  • el Cap d’Estudis, Roberto Grau Ejarque, que resoldrà temes pedagògics i
  • la Secretaria, Cristina Casañ Renau, que resoldrà els temes administratius.
HORARI D’ATENCIÓ DIRECCIÓ 
  • Dimecres 11:30 - 12:30
  • Dijous 15:30 - 16:15

HORARI D’ATENCIÓ CAP D’ESTUDIS
  • Dimarts 15:30 – 16:15 
  • Dijous 11:30 – 12:30 
HORARI D’ATENCIÓ SECRETARIA
  • Dimarts 10 - 11
  • Dijous 9 - 10


Per a contactar amb aquest Servei:
Telèfon 964 73 95 90
Fax 964 73 95 91
Mòbil 633 490 330

A l’apartat de Novetats, rebreu l’ informació més recent sobre els diversos temes que siguen del vostre interès.