Novetats


               
AJUDES INDIVIDUALS DE TRANSPORT:
    Us informem que hem publicat als taulers d'anuncis el llistat definitiu d'alumnat beneficiari de les ajudes individuals de transport per al curs 2017/18.

LLISTATS DE MALALTIES ESPECÍFIQUES O AL·LÈRGIES:
    Els informem que hem publicat al nou tauler d'anuncis (porta d'eixida del pati de Primària) un llistat amb els alumnes que necessiten atenció específica segons la Resolució d'1 de setembre de 2016 i les instruccions rebudes per l'inspector de sanitat. 
    És per això, que haureu de comprovar obligatòriament que els alumnes amb algun tipus d'al·lèrgia o malaltia especial figuren al citat llistat i s'han lliurat tots els annexes que regula la vigent legislació. 
    De no ser així o tindre dubtes, pregunteu al vostre/a tutor/a.

MÉTODES DE COMUNICACIÓ:
    Us recordem que des del passat 1 de març, hem començat a difondre informació pel canal de missatgeria de Telegram. Podran buscar-lo amb el nom "ceiptombatossals". Recomanem el seguiment d'aquest canal donades les seues característiques i facilitat per a, com hem dit, difondre tots els continguts relacionats amb l'àmbit educatiu i el nostre Centre. 
    Del mateix mode, com que l'última setmana de juliol romandrem al Centre de manera intermitent, els recomanem que si volen realitzar qualsevol consulta, telefonen directament al telèfon mòbil 633 49 03 30.
    

 
Última actualització: 18-12-17