Menjador‎ > ‎

Informació


                 
 • L’ús del menjador ha de ser regular. Com a mesura d'urgència o necessitat, es podrà utilitzar el servei un màxim de 5 dies solts al mes
 • Si de manera puntual necessiteu fer ús del menjador, haureu de canviar tickets a la consergeria de l'escola amb el justificant de l'ingres al compte de l'AMPA, entregant un per dia que l'alumne es quede. A més, haureu d'avisar al centre mitjançant l'alumne, telèfon o nota informativa
 • A l'inici del curs se us informarà del preu mensual d'aquest servei

 • Retards o absències: 

  - Si l'alumne arriba tard a l'escola, haureu de cridar al centre abans de les 9:30 hores per tal de tindre'l en compte

  - Si l'alumne no ve a l'escola, no caldrà avisar

 • Quan un alumne està malalt i no es queda al menjador en un número superior a 5 dies, el pare/mare de l’alumne haurà de presentar un justificant del metge. A més, podrà lliurar una  instància per sol·licitar que se li descompten aquests dies. El descompte s'aplicarà únicament del dinar i no del personal (cuineres, monitores, etc.)

 • Als alumnes que no estiguen al corrent del pagament se’ls retirarà la prestació del servei

 • El cobrament del servei es realitza els primers dies del mes mitjançant el número de compte facilitat al centre

 • Si un alumne necessita prendre una medicina en el temps de menjador s'aconsella que siga la família l'encarregada de donar-li-la. En cas contrari, haureu de portar la recepta del metge on s'indique: nom de l’alumne, hora en que s'ha de prendre, quantitat i si hi ha que posar-la al frigorífic

 • Els alumnes de 3 anys fan migdiada. Per aquest motiu, des de l’organització de menjador, considerem que els xiquet de 3 anys no haurien d’inscriure's a activitats extraescolars

 • Als mesos de juny i setembre l'horari serà de 13:00 a 15:00 hores. Podreu passar i arreplegar als vostres fills/es a partir de les 14:30h. En aquets període extraescolar els alumnes de 3 anys no fan migdiada

 • Tot l’alumnat que fa ús del menjador ha de portar una bosseta amb el raspall, dentífric, colònia i una pinta. A més, els alumnes d’infantil 3 anys han de portar un pitet, el llençol i la manta per la migdiada

 • Mensualment se us repartirà el menú

 • A diferència d'altres anys, s'informarà únicament en els casos que l'alumne no dine, dormi (3 anys) o presente qualsevol tipus d'incidència