El Centre‎ > ‎

Projectes

                   


    Els projectes que realitzem al CEIP Tombatossals són:

    Hort Escolar. Projecte adreçat a fomentar en l'alumnat i per extensió, en tota la comunitat educativa, actituds i accions de respecte envers el medi ambient.

    Per tal de saber-ne més visiteu la secció en l'apartat TOMBAnet.

    Xarxa de Qualitat. És un espai de comunicació i intercanvi d'informació i d'experiències entre els centres educatius implicats en la implantació de Sistemes de Gestió de Qualitat.

    L'objectiu general és propiciar i impulsar la implantació de Sistemes de Gestió de Qualitat en els centres educatius, així com expandir i afavorir la cultura de la millora contínua entre tots els membres de la comunitat educativa.

    Més específicament, la Xarxa de Qualitat té com a finalitats:
  • Fomentar la participació dels centres en l'aplicació metòdica de Sistemes de Gestió de Qualitat.
  • Propiciar la reflexió i la presa de decisions basades en una avaluació contextualitzada, en i del centre, de manera que possibilite el disseny i l'aplicació de plans de millora.
  • Familiaritzar els centres amb els sistemes, models i pràctiques de qualitat perquè siguen utilitzades amb rigor.