Coneix-nos

Alumnat  Claustre  E.Directiu SPE C. Escolar PAS        

    El CEIP Tombatossals som un centre públic valencià de nova creació que té un programa d'educació bilingüe (Programa d'immersió lingüística).

    Els valors que guien el nostre centre són:
  • La qualitat en els aspectes didàctics i organitzatius.
  • La implicació amb el medi ambient participant en el projecte de recicla a l'escola.
  • La professionalitat, ganes de superació i treball en equip dels nostres docents.
  • La inclusió i participació de tota la comunitat educativa.
    L'objectiu de la nostra escola és convertir-nos en un centre educatiu reconegut per la qualitat i la innovació en les nostres estratègies pedagògiques, el desenvolupament integral dels nostres estudiants, i la competència, eficàcia i eficiència del nostre personal docent.

    Volem ser també una escola inclusiva amb interrelacions en altres centres i entitats. A més, pretenem fomentar, entre altres aspectes, l'aprenentatge de diferents llengües a través d'un programa trilingüe.

    Si voleu conèixer-nos millor navegueu per les diferents seccions.