Què és?

CEIP La Mediterrània Google Apps és l'espai de treball de tota la comunitat educativa mitjançant les eines que ens ofereix google. Amb aquestes ferramentes tot l'alumnat, professorat i families del nostre centre pot tindre sense cap tipus de problema e inconvenients una adreça electrònica gestionada per el centre que els puga permetre accedir a totes les eines que Google Apps oferta, com son el correu electrònic de Gmail, Google Docs, Calendari, Llocs web mitjançant Google Sites i molt més.

Amb aquestes eines esperem que l'accés a la xarxa del nostre alumnat, professorat i les famílies millore garantint així una millor educació i una millor comunicació entre tota la comunitat educativa.