Про конкурс

Конкурс 2018-2019 р.р. навчання

Запрошуємо прийняти участь у Всеукраїнському конкурсі з використання власних мобільних пристроїв у навчальному процесі 2018/2019 навчального року.

Короткий опис
конкурс розробок на краще проведення учбових занять (лекційних, практичних тощо), передбачених навчальним планом, 
із застосуванням власних мобільних пристроїв студентів (ноутбуки, нетбуки, планшети, смартфони тощо).
Конкурс базується на вивченні сучасних тенденцій впровадження технологій та розуміння трансформації освітнього простору, де за основу взято досвід впровадження технологій
BYOE (bring your own everything) та «Перевернуте навчання» (flipped learning). 
Особливістю проведення Конкурсу є необхідність підтвердження на практиці власних проектів, реальна співпраця студентів та викладачів.


Визначити наступні номінації:
- ефективне використання існуючих програмних продуктів
- створення та використання власних розробок  програмного забезпечення

Мета: 
використання у навчальному процесі сучасних «хмарних» та мобільних технологій, поширення практики залучення до навчального процесу власних мобільних пристроїв студентів і викладачів.

! Порядок проведення конкурсу та терміни подання заявок для участі у конкурсі:
1-2 етапи – до 16.04.2019р
подача заявки про намір участі у конкурсі та короткий опис ідеї за формою додатку №1 в електронній формі на адресу andriy.piven@cct.sumdu.edu.ua;
 організація, проведення та відеозапис учбових занять (лекційних, практичних тощо), передбачених навчальним планом, із застосуванням власних мобільних пристроїв студентів (ноутбуки, нетбуки, планшети, смартфони тощо), монтаж відеороліка (до 5 хвилин);
3 етап до 18.05.2019 
подача опису організованих учбових занять та методичних розробок за формою додатку №2 в електронній формі на адресу andriy.piven@cct.sumdu.edu.ua.

до 01.06.2019 р.

Конкурсна комісія відповідно до поданих заявок розглянути надані матеріали приймає рішення про результати конкурсуВітаємо переможців та активних учасників конкурсу 2017-2018 р.р.

    

Переможці у номінації «Ефективне використання існуючих програмних продуктів»:

Місце

ПІБ автора(ів), посада

Назва конкурсної роботи, посилання на відео

1

Школьник Інна Олександрівна

професор, доктор економічних наук. Завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування ННІ БТ «УАБС»

Семеног Андрій Юрійович,

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування ННІ БТ «УАБС»

Використання Google Classroom та Umix технологій у процесі навчання студентів

https://goo.gl/WdfHQg 

 

1

Красуля Алла Вікторівна,

старший викладач кафедри германської філології, факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, СумДУ

Освітня цінність та ефективність інтеграції електронних гаджетів (мобільних телефонів) у процесі навчання/вивчення англійської мови

https://goo.gl/sXjx9w

 

2

Славко Анна Сергіївна,

асистент кафедри міжнародного європейського та екологічного права, Навчально-наукового інститут права, СумДУ

Організація ділової гри – імітація законодавчого процесу в Європейському Союзі

https://goo.gl/166M9t

 

3

Троян Марія Юріївна, 

кандитат кафедри економічних наук, доцент кафедри економічної теорії ННІ ФЕМ СумДУ

Використання онлайн-сервісів для проведення практичних занять та контролю знань студентів

https://goo.gl/dn8DaF 

3

Міхно Світлана Василівна, 

викладач кафедри іноземних мов факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, СумДУ

Anatomical terminology

https://goo.gl/YbqJRW 

 Переможці у номінації «Створення та використання власних розробок  програмного забезпечення»:

Місце

ПІБ автора(ів), посада

Назва конкурсної роботи, посилання на відео


 

 

 Дякуємо за активну участь у конкурсі таким авторам:

ПІБ автора(ів), посада

Назва конкурсної роботи, посилання на відео

Міхно Світлана Василівна, 

викладач кафедри іноземних мов факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, СумДУ

Chatting (обмін текстовими повідомленнями онлайн у режимі реального часу) як метод навчання спілкуванню іноземною мовою (англійською)


https://goo.gl/AVxRQN 

Чурилова Тетяна Миколаївна,

кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного європейськго та екологічного права Навчально-наукового інститут права СумДУ

Поєднання проблемного методу та "сократівського методу" на практичних заняттях з дисципліни "Правовий режим земель в Україні


https://goo.gl/iYNqpW 

Пернаков Микола Станіславович,

асистент кафедри морфології медичного інституту СумДУ

Впровадження відео-лекцій в поточному циклі денної та дистанційної форми навчання для студентів, інтернів, аспірантів

https://goo.gl/n2GMN5 


Вітаємо переможців та активних учасників конкурсу 2016-2017р.р.

                
 

Переможці у номінації «Ефективне використання існуючих програмних продуктів»:

Місце

ПІБ автора(ів), посада

Назва конкурсної роботи, посилання на відео

1

Андрейко Лариса Володимирівна, доцент кафедри іноземних мов ННІБТ «УАБС» СумДУ

Медведовська Дар'я Олександрівна, асистент кафедри іноземних мов ННІБТ «УАБС» СумДУ

Скарлупіна Юлія Анатоліївна,

асистент кафедри іноземних мов ННІБТ «УАБС» СумДУ

Сушко-Безденежних Марія Григорівна, старший викладач кафедри іноземних мов ННІБТ «УАБС» СумДУ

Турчина Тамара Василівна,

асистент кафедри іноземних мов ННІБТ «УАБС» СумДУ

Використання сучасних онлайн сервісів у навчанні іноземних мов

https://drive.google.com/file/d/0B1Su4vzWq8liaHZZZkx1UjJtNmM/view?usp=sharing

 

2

Жиленко Тетяна Іванівна,

старший викладач кафедри  математичного аналізу і методів оптимізації, ЕлІТ

Гейміфікація  навчання вищої математики

https://drive.google.com/file/d/0B1Su4vzWq8lieVU5UHVuMUl2ZUU/view?usp=sharing

 

3

Міхно Світлана Василівна, викладач кафедри іноземних мов СумДУ, ІФСК

Blogging (ведення власного блогу англійською мовою) як метод навчання письму; і як форма організації самостійної позааудиторної роботи студентів у день для самопідготовки


https://drive.google.com/file/d/0B1Su4vzWq8liSVVsOE8zSXUtV00/view?usp=sharing

 

3

Бєлова Інна Валеріївна, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, ННІ БТ «УАБС»

Використання для тестування знань студентів додатку SOCRATIVE


https://drive.google.com/file/d/0B1Su4vzWq8lieHdhLUpydnZxazQ/view?usp=sharing

 

 Переможці у номінації «Створення та використання власних розробок  програмного забезпечення»:

Місце

ПІБ автора(ів), посада

Назва конкурсної роботи, посилання на відео

1

Павленко Іван Володимирович, доцент кафедри загальної механіки та динаміки машин, ТеСЕТ

Іванов Віталій Олександрович, доцент кафедри технології машинобудування, верстатів та інструментів, ТеСЕТ

Самохвалов Дмитро Олександрович, провідний інженер-програміст, ОМЦТЕН

Мобільний додаток «Augmented Reality in Engineering Graphics» для викладання дисциплін «Нарисна геометрія та інженерна графіка» та «Комп’ютерна графіка в машинобудуванні»


https://drive.google.com/file/d/0B1Su4vzWq8liOFoxNTQ4YUl5Y1E/view?usp=sharing

 

 

2

Берест Олег Борисович, старший викладач кафедри комп’ютерних наук, ЕЛіТ

Чемич Оксана Миколаївна, аспірантка кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, СумДУ

Яровий Олександр Дмитрович, студент факультету ЕЛіТ

Давиденко В, В, студент факультету ЕЛіТ

ANDROID-ДОДАТОК для розрахування показників ендогенної інтоксикації та імунореактивності у хворих на гострі кишкові інфекції


https://drive.google.com/file/d/0B1Su4vzWq8lianJYVzBsSlF5c00/view?usp=sharing

 

 

3

Теслик Тетяна Петрівна,

асистент кафедри нормальної анатомії людини, МІ

 

Med Poisc


https://drive.google.com/file/d/0B1Su4vzWq8liS3BFSnpTTWNtb0k/view?usp=sharing

 

 Дякуємо за активні участь у конкурсі таких авторів:

ПІБ автора(ів), посада

Назва конкурсної роботи, посилання на відео

Ковальов Богдан Леонідович, доцент кафедри економіки та бізнес-адміністрування, ННІ ФЕМ ім. О. Балацького

Використання “хмарних” технологій та мобільних додатків для проведення практичних занять

https://drive.google.com/file/d/0B1Su4vzWq8liMjdSMzZqdGwtbGM/view?usp=sharing

 

Руденко Людмила Дмитрівна, к.ю.н., доцента, доцент кафедри АГПФЕБ, ННІП

Шлапко Тетяна Вікторівна, к.ю.н., доцента кафедри АГПФЕБ, ННІП

Активізація роботи студентів на практичних заняттях шляхом використання пошукових он-лайн систем (законодавство, судова практика)

https://drive.google.com/file/d/0B1Su4vzWq8liaUtiMWxxeDN3MkE/view?usp=sharing

 

Колосок Світлана Іванівна,

доцент кафедри управління, ННІ ФЕМ

Інформаційні системи в управлінні проектами

https://drive.google.com/file/d/0B1Su4vzWq8liWXJWdXJZY2p2NHM/view?usp=sharing

 

 

Приклади конкурсних робіт 2016: