10 Propostes de suport al treball autònom a Catalunya

La Taula d'Autònoms de Catalunya i CCOO de Catalunya proposen mesures de suport al treball autònom. Veure document 

Guía prevenció riscos, salut i seguretat en el treball i responsabilitat                        civil

        En català

        En castellano

LA TAC FA PÚBLICA LA SEVA VALORACIÓ DEL PROJECTE D'ESTATUT DEL TREBALL AUTÒNOM 

Valoració de l'Estatut del Treball Autònom

Projecte de Llei de l'Estatut del Treball Autònom

Informe del CGPJ al Anteproyecto de Ley del Estatuto del trabajador autónomo

LA REGULACIÓ DEL TREBALL AUTÒNOM DEPENDENT HA DE PROTEGIR A TOTS ELS COL.LECTIUS, INDEPENDENTMENT DEL SEU SECTOR D’ACTIVITAT

El Ministeri de Treball malgasta diners públics amb campanyes que desinformen als autònoms i menyspreen el poder legislatiu

A TOTS ELS AUTONOMS I AUTONOMES DE CATALUNYA DAVANT LES ELECCIONS AL PARLAMENT DEL 1 DE NOVEMBRE

Dictamen del CES a l'Avantprojecte d'Estatut del Treball Autònom

(Veure avantprojecte de "l'ESTATUT DEL TREBALL AUTÒNOM")