Pagina principal‎ > ‎

Programa de Càlcul per baixes

Companys i Companyes,


Des de CCOO hem confeccionat un programa per tal que tots els companys/es puguem 

calcular de manera aproximada quin import ens deixaran de pagar a la nostra nòmina mensual i quin a la paga d'abril 

per les baixes que puguem fer al llarg de l'any. 


Cal recordar que aquest programa dóna uns resultats orientatius 

aproximats. 


El programa s'ha desenvolupat mitjançant excel i requereix que en obrir-lo s'ha d'activar la 

possibilitat de treballar amb macros, sense això els resultats no seran del tot satisfactoris. 


https://sites.google.com/a/ccoo.cat/guardia_urbana_barcelona/C%C3%A0lcul%20baixes%20GUB%201.9.xlsm?attredirects=0&d=1

Descarrega aquí el programa

Comments