SECTOR TELECOMUNICACIONS
 
 





                          FEDERACIÓ de SERVEIS a la CIUTADANIA



 







COMISSIÓ OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA