S''estan mostrant 32 elements
DocumentDataVisualització
Ordena 
 
Ordena 
 
Ordena 
 
DocumentDataVisualització
FS2017-04 LPGE 2017 21/06/2017 Veure 
FS2017-03 PROJECTE PGE 2017 10/05/2017 Veure 
FS2017-02 LES LIMITACIONS O NO DE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 13/03/2017 Veure 
FS2017-01 AMPLIACIÓ DEL PERMÍS DE PATERNITAT 28/02/2017 Veure 
FS2016-04 CALENDARI LABORAL 2017 8/10/2016 Veure 
FS2016-03 VOLEM RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 1/6/2016 Veure 
FS2016-02 DRETS D'INFORMACIÓ LLEI DE TRANSPARENCIA I DEL BON GOVERN 31/05/2016 Veure 
FS2016-01 NOVA REGULACIÓ ALTES I BAIXES MÈDIQUES 07/01/2016 Veure 
FS2015-12 COMPLEMENTS PENSIONS PER MATERNITAT 30/11/2015 Veure 
FS2015-11 DRETS TREBALLADORS/ES ELECCIONS GENERALS 20D 30/11/2015 Veure 
FS2015-10 CANVIS LEGISLATIUS 04/11/2015 Veure 
FS2015-09 RD 10/2015 RECUPERACIÓ D'UNA PART PAGA EXTRA, ASSUMPTES PROPIS I DIES ADDICIONALS DE VACANCES 14/09/2015 Veure 
FS2015-08 DRETS DELS TREBALLADORS/RES PER PARTICIPAR A LES ELECCIONS AUTONÒMIQUES 02/09/2015 Veure 
FS2015-07 REPERCUSSIONS PROJECTE LLEI PGE 2016 01/09/2015 Veure 
FS2015-06 MODIFICACIONS EBEP, ET I LPGE 2015 11/08/2015 Veure 
FS2015-05 CALENDARI LABORAL 2016 10/06/2015 Veure 
FS2015-04 ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ I NEGOCIACIÓ ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 06/05/2015 Veure 
FS2015-03 DRETS DE PARTICIPACIÓ A LES ELECCIONS MUNICIPALS 11/05/2015 Veure 
FS2015-02 SEGURETAT SOCIAL PAGA EXTRA 2012 16/03/2015 Veure 
FS2015-01 LLEI PGE 2015 07/01/2015 Veure 
FS2014-06 AVANTPROJECTE LLEI PGE 2015 07/10/2014 Veure 
FS2014-04 MODIFICACIONS LLEI RACIONALITZACIÓ SECTOR PÚBLIC 08/09/2014 Veure 
FS2014-03 Drets de participació eleccions europees 2014 09/05/2014 Veure 
FS2014-02 Calendari Laboral 2015 05/05/2014 Veure 
FS2014-01 Resum canvis reforma local estatal (definitiu) 10/01/2014 Veure 
FS2013-06 Meritació pagues extraordinàries 28/11/2013 Veure 
FS2013-05 Projecte Reforma Local Estatal 06/09/2013 Veure 
FS2013-04 Calendari Laboral 2014 02/09/2013 Veure  
FS2013-03 Jubilacions 06/06/2013 Veure 
FS2013-02 v.2 Futura Llei de Governs Locals de Catalunya 05/06/2013 Veure 
FS2013-02 v.1 Futura Llei de Governs Locals de Catalunya 09/04/2013 Veure 
FS2013-01 Avantprojecte reforma estatal adm local (jumy 2013) 14/06/2013 veure 
S''estan mostrant 32 elements