หน้าแรกเรื่องการใช้งานโปรแกรม Photoshop CS5 โปรแกรม Photoshop CS5 เป็นโปรแกรมที่มีเครื่องมือ มากมายเพื่อ สนับสนุนการสร้างงานประเภทสิ่งพิมพ์ โปรแกรมที่ใช้สำหรับการจัดการภาพหรืองานกราฟฟิกที่ต้องการความละเอียดสูงเพื่อสร้างสรรค์เเละตกเเต่งภาพให้เกิดความสวยงาม Photoshop CS5 เป็น โปรแกรมกราฟฟิกที่ จัดระบบความละเอียดของงานเป็นแบบ Rester Graphic ภาพที่อยู่ใน โปรแกรมนั้นจะแบ่งความละเอียดของภาพ ออกเป็นตาราสี่เหลี่ยมซึ่งในแต่ละช่องหรือ Pixel จะแน่นอนหากทำการย่อหรือขยายภาพจะทำให้ความละเอียดของจอภาพเปลี่ยนไปโดยเฉพาะการขยายขนาดของภาพจะทำให้ความละเอียด หรือความ คมชัดของภาพ ลดลง เนื่องจาก อัตราความละเอียดของแต่ละ
ช่องจะเท่าเดิม แต่เนื้อที่กลับถูกขยาย ให้ใหญ่ขึ้น
คำอธิบาย  
เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่ใช้เพื่อการศึกษา เพื่อต้องการให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวโปรแกรม Photoshop cs5 และมีแบบทดสอบให้นักเรียนได้วัดความรู้ของตนเองอีกด้วย

 คำชี้แจง  1. สามารถบอกวิธีการเปิดเข้าใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ได้
         2. สามารถบอกส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ได้
                   3. สามารถเปลี่ยนรูปภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวดำได้
                   4. สามารถบอกวิธีการเปิดไฟล์รูปภาพที่มีอยู่แล้วได้
                   5. สามารถบอกวิธีการสร้างไฟล์ใหม่ได้
                   6. สามารถบอกวิธีการบันทึกไฟล์ภาพได้
                   7. สามารถบอกวิธีการบันทึกเป็นไฟล์รูปแบบอื่นๆ ได้

วิดีโอ YouTube

เครดิต Joe Setthawut

phatcharaphon@ccat.ac.th


https://sites.google.com/a/ccat.ac.th/photoshop-cs5/home


Comments