Autobús escolar

Dada a situación das nosas instalacións na periferia da cidade, e para facilitar o traslado do alumnado púxose en funcionamento o servizo complementario de transporte escolar. Este servicio abarca toda a zona de influencia do colexio. O itinerario realízano a cantidade de autobuses suficientes para satisfacer  a súa demanda  e cubrindo todas as paradas da zona que a continuación se detallan:

PARADAS:

PARAMOS

MARTÍN

ROMERO ORTÍZ

ESTACIÓN

MALECÓN/BIFER-BULE

LONXA

PADÍN

ANTIGO BAYÓN

POLICIA/CONSERVATORIO

CENTENARIO

SANDÁ

CRUXEIRAS/CASTELO

CAPELA DOS REMEDIOS

NOGUEIRA

DEÁN GRANDE/SANTA CLARA

ANTOXO

CAROLINAS/APARCADERO

Subpáginas (2): Ruta 1 Ruta 2