Extraescolares

O Colexio Bayón concede suma importancia ás actividades extraescolares polo que conlevan de motivación, esforzo, investigación e espírito participativo. Actividades que complementan non só o enriquecemento intelectual, senón tamén que axudan ao desenvolvemento da súa autonomía persoal e á formación integral dos nosos  alumnos.

Así, convertéronse en apoios imprescindibles  as distintas actividades extraescolares que ano tras ano véñense realizando ininterrompidamente.Estas actividades son de tipo  musical, artístico e interpretativo, actividades deportivas, culturais e de ocio programadas segundo as distintas idades e características do alumnado.