Madrugadores

Sensibles ao problema de conciliación que as familias de hoxe en día teñen, púxose en marcha este servizo. Os pais/nais que o precisen poden deixar aos seus fillos/fillas dende as 08:15 da mañá no centro, atendido por un mestre e  supervisado pola dirección do centro.