Ensinanza‎ > ‎

Educación Infantil

O Centro consta de tres unidades 4º,5ºe 6º de Educación Infantil de idades comprendidas entre tres e cinco anos.

As súas instalación interiores constan de tres aulas con baño  e un aula de servizos múltiples onde, ademais de formación académica, realízanse actividades formativas con carácter complementario e extraescolar. Nestes aulas atópanse material dixital propio, ordenadores e pantallas dixitais.

Ditas instalación teñen entrada propia, xa que están  nun área independente ao resto das etapas educativas. Acceden ao centro pola  súa propia zona de ocio e de recreo externo onde están instalados xogos adecuados a estas idades.