Organización e Horario

    Considerámonos un centro modesto en canto á forma de ser e practicar a ensinanza. Propoñémonos compartir coa familia, primeiros educadores, o exercicio da función educativa, sentindo, vivindo e considerando o centro e a súa práctica educativa como unha tarefa común entre pais, alumnos e profesores.

    O Colexio Bayón está aberto a calquera nivel social sen discriminación ningunha, por razóns ideolóxicas, relixiosas, sociais ou económicas. Polo tanto aspiramos a que os poderes públicos respondan polo custo real da educación, sen renunciar ao maior grao posible de liberdade e de calidade de ensinanza. O noso carácter de centro independente fai que a acción formativa sexa estritamente académica e educativa sen ningún tipo de vínculo ou atención a intereses de grupos políticos, relixiosos ou de calquera outra orde.

    Pretendemos a través dos contidos mínimos, básicos, obrigatorios das distintas etapas educativas e das actividades extraescolares procurar a formación integral e o desenvolvemento persoal do alumno nos seus diferentes aspectos: intelectual, emocional, humano, artístico, físico e social.

O horario do noso centro é o seguinte:

Horario de setembro e xuño:
09:00 a 13:50

Horario de outubro a maio
09:00 a 13:30
15:25 a 17:15

Luns saída: 17:15
Venres saída: 14:15 (16:00 para os alumnos que quedan ao comedor)