"Gap Year” กับมหาวิทยาลัยไทย​

โพสต์21 ม.ค. 2562 22:31โดยวสันต์ เสี้ยมแหลม

โลกใบใหม่ของเราต้องการ “ตัวป้อน” ที่มีคุณภาพ เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ และพร้อมที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง “gap year” ถือได้ว่าเป็นวิธีหนึ่งที่น่าพิจารณาในการสร้างความพร้อมให้ “ตัวป้อน”
Comments