สรรหามาฝาก

10 ข้อควรรู้ในการใช้ชีวิตออนไลน์อย่างปลอดภัย

โพสต์24 ม.ค. 2562 01:06โดยวสันต์ เสี้ยมแหลม

VDO สอนการใช้งาน Bot SGS 2 ดึงข้อมูลจาก Excel มากรอกบน sgs ได้อย่างง่ายดาย

โพสต์21 ม.ค. 2562 22:52โดยวสันต์ เสี้ยมแหลม


VDO สอนการใช้งาน Bot SGS 2 ดึงข้อมูลจาก Excel มากรอกบน sgs ได้อย่างง่ายดาย

วิดีโอ YouTube
"Gap Year” กับมหาวิทยาลัยไทย​

โพสต์21 ม.ค. 2562 22:31โดยวสันต์ เสี้ยมแหลม


โลกใบใหม่ของเราต้องการ “ตัวป้อน” ที่มีคุณภาพ เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ และพร้อมที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง “gap year” ถือได้ว่าเป็นวิธีหนึ่งที่น่าพิจารณาในการสร้างความพร้อมให้ “ตัวป้อน”

บทความไม่มีชื่วิธีตั้งค่า "ความปลอดภัย" บน "เฟซบุ๊ก" ด้วยตัวเองง่ายๆ

โพสต์21 ม.ค. 2562 00:36โดยวสันต์ เสี้ยมแหลม


วิธีตั้งค่า "ความปลอดภัย" บน "เฟซบุ๊ก" ด้วยตัวเองง่ายๆ


Top 6 Technology Innovations for Eduation

โพสต์21 ม.ค. 2562 00:29โดยวสันต์ เสี้ยมแหลม


1-5 of 5