รีวิว App zipgrade

โพสต์13 ม.ค. 2562 23:02โดยวสันต์ เสี้ยมแหลม

รีวิว App zipgrade (ตรวจกระดาษคำตอบ)
App Android 225 บาทใช้เวลาตรวจ 3-4 วินาที
App ios 249 บาท ใช้เวลาตรวจประมาณ 2 วินาที
คิดง่าย ๆ ไม่ต้องกลัวเสียดายเงิน ซื้อกาแฟปั่น 4 แก้ว ซื้อลอตเตอรี่ 2 ใบครึ่ง กับการมานั่งเสียเวลาในการตรวจข้อสอบ

การตรวจทั้ง 2 ระบบ ควรตั้งมือถือให้ได้ตั้งฉากกับกระดาษคำตอบ
เพื่อความรวดเร็วควรมีคนช่วยในการเอากระดาษคำตอบเข้า-ออกจากตัวกล้องของมือถือ ถ้าทำคนเดียวใช้ขาตั้งมือถือ จะได้รวดเร็ว

กระดาษคำตอบมีให้เลือก 20 , 50 และ 100 ข้อ
20 ข้อไม่มีรหัสประจำตัวนักเรียน
50 และ 100 มีรหัสประจำตัวนักเรียน 
โดยกระดาษคำตอบ 50 ขัอ เพืีอเป็นการประหยัดควรทำ 2 แผ่นในกระดาษ A4 ครูจะออกข้อสอบ 40 ข้อก็ได้
กระดาษคำตอบ 100 ขัอ ควรทำเป็นกระดาษ A4 ครูจะออกข้อสอบ 60 ข้อก็ได้ เพียงแค่ครูเฉลยให้ครบตามจำนวนที่ออกข้อสอบ

การเพิ่มรายชื่อนักเรียนจำนวนมาก ๆ เพื่อให้อ่านภาษาไทยได้
ใส่ในระบบ www.zipgrade.com
เตรียมข้อมูลใน Excelประกอบด้วย
ZipGrade ID เลขประจำตัวนักเรียน 
External ID เลขที่นักเรียน
First Name ชื่อ (ไม่ต้องมี นาย,นางสาว,เด็กชาย,เด็กหญิง)
Last Name นามสกุล 
Classes ห้อง (เช่น 6/1) เลือกเป็นแบบ ข้อความ
ไม่สามารถบันทึกเป็น .csv แล้วอัพเข้าไปใน www.zipgrade.com เพื่ออ่านภาษาไทยได้
ต้องใช้วิธีอัพโหลดไปใส่ google drive 
เปิดด้วย google ชีต 
คลิก ไฟล์ -> ดาวน์โหลดเป็น -> ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค(.csv,แผ่นงานปัจจุบัน)
และทำการอัพโหลดไปใน www.zipgrade.com
คลิกหัวข้อ students ->import Students from CSV
เลือกไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วทำการ SELECT FIELD MAPPING ให้ตรงตามข้อมูล

ครูวสันต์ เสี้ยมแหลม

Comments