การใช้งานโปรแกรม Photo Shop

โพสต์7 ก.พ. 2562 17:52โดยวสันต์ เสี้ยมแหลม
การทำภาพขนาด 1 นิ้ว 

วิดีโอ YouTube


การทำภาพ 1.5 นิ้ว 

วิดีโอ YouTube


การทำภาพ 2 นิ้ว 

วิดีโอ YouTube


การทำบัตรอวยพรวันแม่

วิดีโอ YouTube


การทำนามบัตร

วิดีโอ YouTube

Comments