ผลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีพุทธศักราช 2561

โพสต์5 พ.ค. 2562 10:59โดยอัครพล อนุพันธ์   [ อัปเดต 5 พ.ค. 2562 11:04 ]
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE 

ได้รับรางวัลพระราชทานจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัลยาสิริวัฒนาพรรณวดี 

ในการประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา

ระดับดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีพุทธศักราช 2561

Comments