ข่าวประชาสัมพันธ์ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลดโปรแกรม  Logbook<-คลิกที่นี่

รวมลิงค์สำคัญ (Link)
    ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ <-คลิกที่นี่  (เข้าสู่ระบบ ทะเบียนฐานันดร บนอินเตอร์เน็ต)


เอกสารแนบขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา (ไปราชการต่างจังหวัด)
    1. โครงการนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา
    2. หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง
    3. กำหนดการเดินทาง
    4. แผนที่
    5. สำเนาเอกสารประกันภัย หรือ ประกันชีวิต
    6. สัญญาจ้างรถ เช่า / เหมา