ผลงานนักเรียน

  • รับรางวัลการประกวดวาดภาพ วันที่ 11 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักเรียนโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เข้ารับรางวัล การประกวดวาดภาพเนื่องในงาน ars longa vita brevis นิทรรศการคณะศิลปศึกษา ครบรอบ 30 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 50 ปี ประกอบด้วยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรางวัลชนะเลิศ เด็กชายธนากร หิรัญเขว้า เด็กหญิงพิริยากร หินอำคารองชนะเลิศอันดับ2เด็กหญิงนิสาชล ศรีจำปาม.ปลายรองชนะเลิศอันดับ1 -น.ส.วิลาวัลย์ เพียวิเศษรองชนะเลิศอันดับ2-น.ส.ชลธิชา กลั่นเมฆโดยมี 1 นางประภัสสร คิดบรรจง2 นางปิยะนาถ กวางซี3 นายมณฑณัช บุญปลูกเป็นครูผู้ควบค ...
    ส่ง 13 ม.ค. 2562 18:40 โดย โรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี2561 นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน 1.นายธนกร ฤทธิ์เพชรรัตน์ 2.นายปวริศ ฤทธิ์ขจร 3.นายพงษ์กมล เลิศชาญวิวัฒน์ ครูผู้ฝึกสอน 1.นางสาวกัญจณ์วรา โนราช 2.นายโชคอำนวย นึกชัยภูมิ
    ส่ง 5 ธ.ค. 2561 00:45 โดย วสันต์ เสี้ยมแหลม
  • “The Idol Chaiyaphum”  นักเรียนตัวแทนโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลได้เข้าแข่งขัน รายการ“The Idol Chaiyaphum”ประเภทขับร้องเพลงและสามารถผ่านเข้ารอบออดิชั่นเพื่อเข้าชิงชนะเลิศ เงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท ในวันที่ 7ธันวาคม 2561ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ที่ ตะวันแดงสาดแสงทอง 1.      นายชินวัฒน์ สลิดกุล ม. 4/10 2.      เด็กชายเมธัส จิตต์พิสุทธิ์สิริ ม. 3/8     3.      เด็กชายเมธัส จิตต์พิสุทธิ์สิริ ม. 3/8                ชุมนุมดนตรีสากลได้นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันดนตรี งานงิ้วมิวสิค2018อายุไม่เกิน 27 ปี ในวันที่ 12-16 พฤศจิกายน ...
    ส่ง 5 ธ.ค. 2561 00:29 โดย วสันต์ เสี้ยมแหลม
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Comments