กิจกรรมล่าสุดของไซต์

18 มิ.ย. 2562 23:22 โรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล แนบ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ.pdf กับ คำสั่ง
17 มิ.ย. 2562 02:31 โรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล แก้ไข หน้าแรก
17 มิ.ย. 2562 02:30 โรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล แนบ sci2562.jpg กับ หน้าแรก
10 มิ.ย. 2562 19:42 โรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล แนบ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมทอล์คโชว์.pdf กับ คำสั่ง
9 มิ.ย. 2562 23:14 โรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล แนบ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธี วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562.pdf กับ คำสั่ง
30 พ.ค. 2562 02:18 โรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล แนบ แต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ (เวรกลางวัน) มิ.ย.-ส.ค. 62.pdf กับ คำสั่ง
30 พ.ค. 2562 02:18 โรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล แนบ แต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ (เวรกลางคืน) มิ.ย.-ส.ค. 62.pdf กับ คำสั่ง
23 พ.ค. 2562 18:20 โรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล แก้ไข คณะผู้บริหาร
17 พ.ค. 2562 01:56 โรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล แนบ แจ้งเวลาเรียนและรายละเอียดปฏิทินงานทะเบียนและวัดผล ปี 2562.pdf กับ ข่าวแจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษา
17 พ.ค. 2562 01:55 โรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล แนบ แจ้งเวลาเรียนและรายละเอียดปฏิทินงานทะเบียนและวัดผล ปี 2562.pdf กับ ข่าวแจ้งนักเรียน
17 พ.ค. 2562 01:55 โรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล นำออกไฟล์แนบ แจ้งเวลาเรียนและรายละเอียดปฏิทินงานทะเบียนและวัดผล ปี 2562.pdf จาก ข่าวแจ้งนักเรียน
17 พ.ค. 2562 01:53 วสันต์ เสี้ยมแหลม แนบ แจ้งเวลาเรียนและรายละเอียดปฏิทินงานทะเบียนและวัดผล ปี 2562.pdf กับ ข่าวแจ้งนักเรียน
17 พ.ค. 2562 01:26 โรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล แนบ แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562.pdf กับ คำสั่ง
17 พ.ค. 2562 00:33 โรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล แก้ไข หน้าแรก
17 พ.ค. 2562 00:31 โรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล แนบ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ปฐมนิเทศนักเรียน ม.2,3,5และ 6 ปี 2562.pdf กับ คำสั่ง
8 พ.ค. 2562 01:35 โรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล แนบ แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกิจกรรมงานประเพณีบุญเดือน 6 ประจำปี 2562.pdf กับ คำสั่ง
4 พ.ค. 2562 00:45 วสันต์ เสี้ยมแหลม แก้ไข หน้าแรก
4 พ.ค. 2562 00:27 โรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล แนบ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์.pdf กับ คำสั่ง
4 พ.ค. 2562 00:26 โรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล แก้ไข หน้าแรก
2 พ.ค. 2562 01:58 โรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล แก้ไข หน้าแรก
1 พ.ค. 2562 02:26 โรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล แก้ไข หน้าแรก
30 เม.ย. 2562 01:59 โรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล แก้ไข หน้าแรก
29 เม.ย. 2562 01:34 โรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล แก้ไข หน้าแรก
23 เม.ย. 2562 01:11 โรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล แก้ไข หน้าแรก
22 เม.ย. 2562 02:10 โรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล แก้ไข หน้าแรก

เก่ากว่า | ใหม่กว่า