ผลการพิจารณารางวัลคนดีศรีเหลืองแดง ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์18 ก.พ. 2563 18:14โดยโรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล   [ อัปเดต 18 ก.พ. 2563 18:16 ]

ผลการพิจารณานักเรียนโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลเพื่อมอบรางวัลคนดีศรีเหลืองแดง ประจำปีการศึกษา 2562
พิธีมอบเกียรติบัตร วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
หมายเหตุ นักเรียนที่ได้รับรางวัลทุกประเภท หลังเข้าแถวเคารพธงชาติ 
ประชุมโดยพร้อมเพียงกันที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
แบบแสดงความจำนงคนดีศรีเหลืองแดง ประเภท 1 http://bit.ly/377Yd2k
แบบแสดงความจำนงคนดีศรีเหลืองแดง ประเภท 2 http://bit.ly/2S6K6Gv
แบบแสดงความจำนงคนดีศรีเหลืองแดง ประเภท 3 http://bit.ly/2S3DXL8
แบบแสดงความจำนงคนดีศรีเหลืองแดง ประเภท  4 http://bit.ly/386M8Ml
Comments