25 ธ.ค. 61 การจัดงานวันสถาปนาโรงเรียน 119 ปี

โพสต์25 ธ.ค. 2561 02:18โดยโรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2561 18:24 ]
 

นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
เป็นประธาน ในพิธีเปิดงานวันสถาปนาโรงเรียน 119 ปี นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 
กล่าวรายงานว่า ด้วยปี พ.ศ. 2442 หลวงพิทักษ์นรากร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ในสมัยนั้น 
ได้เสนอเรื่องขอตั้งโรงเรียนไปยังกระทรวงมหาดไทย พระยาศรีสหเทพราชปลัดทูลฉลอง 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย และเสนอเรื่องต่อไปยังพระยาวิสุทธิ์สุริยศักดิ์ ปลัดกระทรวงธรรมการและเสนอต่อ 
พระเจ้าน้องยาเธอกรมขุนสมมตอมรพันธ์ และความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 
พระองค์ทรงมีพระราชกระแสลายพระหัตอนุโมทนาเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2442 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 
จึงกำหนดให้วันที่ 25 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสถาปนาโรงเรียน โดยจัดกิจกรรมรำลึกถึงผู้ก่อตั้งโรงเรียน
และทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับครู บุคลากร นักเรียนที่ล่วงลับไปแล้ว 
ภาพกิจกรรม http://bit.ly/2Lxy0RK

ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล (ร.ศ.121) จัดงาน “วันคล้ายวันสถาปนา 119 ปี ศักดิ์ศรี เหลือง-แดง” 
เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.5 #ชัยภูมิ

บ้านเมือง -ข่าวภูมิภาค
##ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล (ร.ศ.121) จัดงาน “วันคล้ายวันสถาปนา119 ปี ศักดิ์ศรี เหลือง-แดง”

* โสตโรงเรียนชัยภูมิ รับโล่รางวัล วันสถาปนา 119 ปี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
https://photos.app.goo.gl/ar29KmfpYsUUtZ7s7
งานบวงสรวงเช้าวันสถาปนา 119 ปี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล http://bit.ly/2AceDJl

การแสดงวงโปงลางพ่อแล 
https://youtu.be/dVjMdxBlp3Q

Comments