25 ธ.ค. 61 บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วันสถาปนาโรงเรียน 119 ปี

โพสต์25 ธ.ค. 2561 02:13โดยโรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล
 
นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะครู 
นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเรียน เนืองในวันสถาปนาโรงเรียน 119 ปี
ภาพกิจกรรม http://bit.ly/2LAgTP4
Comments