24 ม.ค. 62 ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม

โพสต์24 ม.ค. 2562 01:30โดยวสันต์ เสี้ยมแหลม   [ อัปเดต 24 ม.ค. 2562 01:35 ]
นายพฤษทล ชำนาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภุมิภักดีชุมพล เป็นประธานเปิดค่าย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเจ้าหน้าทีจัดอบรม อยู่ค่ายพักแรม เดินทางไกลและทดสอบ  ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ
Comments