ไม่มีชื่อ
16 ม.ค. 62 งานวันครู

โพสต์17 ม.ค. 2562 18:24โดยโรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2562 19:08 ]

สพม.30  ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด จัดกิจกรรมงานวันครู  ประจำปี พ.ศ.2562      
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม สพม.30 
เว็บไซต์ สพม.30
 
รวมภาพ

01ภาพพิธีวันครู สพม.30 (16 มค 62) 

02 ภาพการแข่งขันกีฬาวันครู สพม.30 (16มค62) 

03 รวมภาพกองเชียร์วันครู62 สพม.30 (16มค62) 

คำขวัญ สาร กำหนดการจัดงานวันครู 2562

โพสต์13 ม.ค. 2562 18:47โดยโรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล   [ อัปเดต 13 ม.ค. 2562 20:00 ]

9 ม.ค. 62 ร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE

โพสต์9 ม.ค. 2562 19:17โดยวสันต์ เสี้ยมแหลม   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2562 19:32 โดย โรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล ]

 
 วันที่ 9 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล นำคณะครู นักเรียน จำนวนกว่า 400 คน เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE  โดยจังหวัดชัยภูมิได้น้อมนําพระปณิธานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE มาดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัด มีนโยบายให้ทุกภาคส่วนบูรณาการความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกเพศ ทุกวัย เพื่อการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ประกาศเป็นวาระจังหวัดชัยภูมิ บูรณาการระหว่าง หน่วยงานหลักต่าง ๆ ในจังหวัดชัยภูมิจะต้องเร่งดําเนินการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์โครงการเป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด" เพื่อเข้าสู่การเป็น “จังหวัด TO BE NUMBER ONE” ดีเด่นในปี 2562
ภาพกิจกรรมจาก งานโสตโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

25 ธ.ค. 61 การจัดงานวันสถาปนาโรงเรียน 119 ปี

โพสต์25 ธ.ค. 2561 02:18โดยโรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2561 18:24 ]

 

นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
เป็นประธาน ในพิธีเปิดงานวันสถาปนาโรงเรียน 119 ปี นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 
กล่าวรายงานว่า ด้วยปี พ.ศ. 2442 หลวงพิทักษ์นรากร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ในสมัยนั้น 
ได้เสนอเรื่องขอตั้งโรงเรียนไปยังกระทรวงมหาดไทย พระยาศรีสหเทพราชปลัดทูลฉลอง 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย และเสนอเรื่องต่อไปยังพระยาวิสุทธิ์สุริยศักดิ์ ปลัดกระทรวงธรรมการและเสนอต่อ 
พระเจ้าน้องยาเธอกรมขุนสมมตอมรพันธ์ และความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 
พระองค์ทรงมีพระราชกระแสลายพระหัตอนุโมทนาเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2442 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 
จึงกำหนดให้วันที่ 25 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสถาปนาโรงเรียน โดยจัดกิจกรรมรำลึกถึงผู้ก่อตั้งโรงเรียน
และทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับครู บุคลากร นักเรียนที่ล่วงลับไปแล้ว 
ภาพกิจกรรม http://bit.ly/2Lxy0RK

ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล (ร.ศ.121) จัดงาน “วันคล้ายวันสถาปนา 119 ปี ศักดิ์ศรี เหลือง-แดง” 
เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.5 #ชัยภูมิ

บ้านเมือง -ข่าวภูมิภาค
##ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล (ร.ศ.121) จัดงาน “วันคล้ายวันสถาปนา119 ปี ศักดิ์ศรี เหลือง-แดง”

* โสตโรงเรียนชัยภูมิ รับโล่รางวัล วันสถาปนา 119 ปี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
https://photos.app.goo.gl/ar29KmfpYsUUtZ7s7
งานบวงสรวงเช้าวันสถาปนา 119 ปี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล http://bit.ly/2AceDJl

การแสดงวงโปงลางพ่อแล 
https://youtu.be/dVjMdxBlp3Q

25 ธ.ค. 61 บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วันสถาปนาโรงเรียน 119 ปี

โพสต์25 ธ.ค. 2561 02:13โดยโรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล

 
นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะครู 
นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเรียน เนืองในวันสถาปนาโรงเรียน 119 ปี
ภาพกิจกรรม http://bit.ly/2LAgTP4

ประกาศผลสอบ CB Pre-M.1 Contest 2019

โพสต์25 ธ.ค. 2561 02:04โดยโรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล


โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ประกาศผลสอบ CB Pre-M.1 Contest 2019 คลิก http://bit.ly/2Rip2x8

CB Math Contest 2019 ครั้งที่ 2

โพสต์19 ธ.ค. 2561 21:32โดยโรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2561 23:11 ]

https://sites.google.com/a/cb.ac.th/vichakarn/cb-math-contest-2017

รับสมัคร :: 13 - 18 ธันวาคม 2561
สอบ :: 22 ธันวาคม 2561
ประกาศผล :: 23 ธันวาคม 2561
มอบรางวัล :: 25 ธันวาคม 2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โทร. 044-811849 ต่อ 738

การจัดงานวันสถาปนาโรงเรียน 25 ธันวาคม 2561

โพสต์18 ธ.ค. 2561 23:33โดยโรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล

การจัดงานวันสถาปนาโรงเรียน 25 ธันวาคม และกิจกรรม Open House ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียด http://bit.ly/2BskxpR


พิธีปิดงานกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา)

โพสต์18 ธ.ค. 2561 02:05โดยโรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2561 18:16 ]นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีปิดงานกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ครั้งที่ 43 ประจำปี 2561
* ภาพจาก FB http://bit.ly/2PLhMF1
* ภาพความละเอียดสูง http://bit.ly/2GrpZyL

พิธีเปิดงานกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา)

โพสต์14 ธ.ค. 2561 19:26โดยโรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล   [ อัปเดต 16 ธ.ค. 2561 21:06 ]

  
  

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube


จาก โสตโรงเรียนชัยภูมิ

พิธีเปิดงานกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ครั้งที่ 43 ประจำปี 2561
ชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ครั้งที่ 43 /2561 (ย้อนหลัง) 
* บ้านเมือง http://www.banmuang.co.th/news/region/134984


1-10 of 19