ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล (ร.ศ.121) จัดงาน “วันคล้ายวันสถาปนา119 ปี ศักดิ์ศรี เหลือง-แดง”

โพสต์25 ธ.ค. 2561 18:18โดยโรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล

บ้านเมือง -ข่าวภูมิภาค
##ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล (ร.ศ.121) จัดงาน “วันคล้ายวันสถาปนา119 ปี ศักดิ์ศรี เหลือง-แดง”
Comments