ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2563
 • ผลการพิจารณารางวัลคนดีศรีเหลืองแดง ประจำปีการศึกษา 2562 ผลการพิจารณานักเรียนโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลเพื่อมอบรางวัลคนดีศรีเหลืองแดง ประจำปีการศึกษา 2562พิธีมอบเกียรติบัตร วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563หมายเหตุ นักเรียนที่ได้รับรางวัลทุกประเภท หลังเข้าแถวเคารพธงชาติ ประชุมโดยพร้อมเพียงกันที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563แบบแสดงความจำนงคนดีศรีเหลืองแดง ประเภท 1 http://bit.ly/377Yd2kแบบแสดงความจำนงคนดีศรีเหลืองแดง ประเภท 2 http://bit.ly/2S6K6Gvแบบแสดงความจำนงคนดีศรีเหลืองแดง ประเภท 3 http://bit.ly/2S3DXL8แบบแสดงความจำนงคนดีศรีเหลืองแดง ประเภท  4 http://bit.ly/386M8Ml
  ส่ง 18 ก.พ. 2563 18:16 โดย โรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล
 • 24 ม.ค. 62 ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม นายพฤษทล ชำนาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภุมิภักดีชุมพล เป็นประธานเปิดค่าย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเจ้าหน้าทีจัดอบรม อยู่ค่ายพักแรม เดินทางไกลและทดสอบ  ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ  ภาพจาก โสตโรงเรียนชัยภูมิ 
  ส่ง 24 ม.ค. 2562 01:35 โดย วสันต์ เสี้ยมแหลม
 • 22 ม.ค.62 มอบรางวัล CB- Pre M.1 ภาพจาก โสตโรงเรียนชัยภูมิ
  ส่ง 21 ม.ค. 2562 23:25 โดย โรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล
 • 16 ม.ค. 62 งานวันครู        ภาพจาก โสตโรงเรียนชัยภูมิสพม.30  ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด จัดกิจกรรมงานวันครู  ประจำปี พ.ศ.2562      ประชาสัมพันธ์กิจกรรม สพม.30 เว็บไซต์ สพม.30http://www.gg.gg/cwz5v รวมภาพhttp://www.gg.gg/cwyzz01ภาพพิธีวันครู สพม.30 (16 มค 62) https://drive.google.com/open?id=14i5IiYvE5aJfqVNTat-Xy111enGtYWcG02 ภาพการแข่งขันกีฬาวันครู สพม.30 (16มค62) https://drive.google.com/open?id=18QABVNyp_veyuJhrGQte7kOa1hBTu7y003 รวมภาพกองเชียร์วันครู62 สพม.30 (16มค62) https://drive.google.com/open?id=1VI32_4DOVEvCzrVKjLDqIsKV3cdPYc4t
  ส่ง 17 ม.ค. 2562 19:08 โดย โรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล
 • คำขวัญ สาร กำหนดการจัดงานวันครู 2562
  ส่ง 13 ม.ค. 2562 20:00 โดย โรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล
 • 9 ม.ค. 62 ร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE   วันที่ 9 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล นำคณะครู นักเรียน จำนวนกว่า 400 คน เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE  โดยจังหวัดชัยภูมิได้น้อมนําพระปณิธานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE มาดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัด มีนโยบายให้ทุกภาคส่วนบูรณาการความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกเพศ ทุกวัย เพื่อการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ประกาศเป็นวาระจังหวัดชัยภูมิ บูรณาการระหว่าง หน่วยงานหลักต่าง ๆ ในจ ...
  ส่ง 9 ม.ค. 2562 19:32 โดย โรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล
 • 25 ธ.ค. 61 การจัดงานวันสถาปนาโรงเรียน 119 ปี  นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธาน ในพิธีเปิดงานวันสถาปนาโรงเรียน 119 ปี นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กล่าวรายงานว่า ด้วยปี พ.ศ. 2442 หลวงพิทักษ์นรากร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ในสมัยนั้น ได้เสนอเรื่องขอตั้งโรงเรียนไปยังกระทรวงมหาดไทย พระยาศรีสหเทพราชปลัดทูลฉลอง ปลัดกระทรวงมหาดไทย และเสนอเรื่องต่อไปยังพระยาวิสุทธิ์สุริยศักดิ์ ปลัดกระทรวงธรรมการและเสนอต่อ พระเจ้าน้องยาเธอกรมขุนสมมตอมรพันธ์ และความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงมีพระราชกระแสลายพระหัตอนุโมทนาเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2442 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จึงกำหนดให้ว ...
  ส่ง 25 ธ.ค. 2561 18:24 โดย โรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล
 • 25 ธ.ค. 61 บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วันสถาปนาโรงเรียน 119 ปี  นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเรียน เนืองในวันสถาปนาโรงเรียน 119 ปีภาพกิจกรรม http://bit.ly/2LAgTP4
  ส่ง 25 ธ.ค. 2561 02:13 โดย โรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล
 • ประกาศผลสอบ CB Pre-M.1 Contest 2019 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ประกาศผลสอบ CB Pre-M.1 Contest 2019 คลิก http://bit.ly/2Rip2x8
  ส่ง 25 ธ.ค. 2561 02:04 โดย โรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล
 • CB Math Contest 2019 ครั้งที่ 2 รับสมัคร :: 13 - 18 ธันวาคม 2561สอบ :: 22 ธันวาคม 2561ประกาศผล :: 23 ธันวาคม 2561มอบรางวัล :: 25 ธันวาคม 2561เว็บไซต์ :: https://sites.google.com/a/cb.ac.th/vichakarn/cb-math-contest-2017สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โทร. 044-811849 ต่อ 738
  ส่ง 19 ธ.ค. 2561 23:11 โดย โรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 22 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ไฟล์ล่าสุด

แสดง 15 ไฟล์จากหน้า ข่าวแจ้งนักเรียนแสดง 15 ไฟล์จากหน้า คำสั่งแสดงบทความ 1 - 5 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »