• 16 ม.ค. 62 งานวันครู        ภาพจาก โสตโรงเรียนชัยภูมิสพม.30  ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด จัดกิจกรรมงานวันครู  ประจำปี พ.ศ.2562      ประชาสัมพันธ์กิจกรรม สพม.30 เว็บไซต์ สพม.30http://www.gg.gg/cwz5v รวมภาพhttp://www.gg.gg/cwyzz01ภาพพิธีวันครู สพม.30 (16 มค 62) https://drive.google.com/open?id=14i5IiYvE5aJfqVNTat-Xy111enGtYWcG02 ภาพการแข่งขันกีฬาวันครู สพม.30 (16มค62) https://drive.google.com/open?id=18QABVNyp_veyuJhrGQte7kOa1hBTu7y003 รวมภาพกองเชียร์วันครู62 สพม.30 (16มค62) https://drive.google.com/open?id=1VI32_4DOVEvCzrVKjLDqIsKV3cdPYc4t
  ส่ง 17 ม.ค. 2562 19:08 โดย โรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล
 • คำขวัญ สาร กำหนดการจัดงานวันครู 2562
  ส่ง 13 ม.ค. 2562 20:00 โดย โรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล
 • 9 ม.ค. 62 ร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE   วันที่ 9 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล นำคณะครู นักเรียน จำนวนกว่า 400 คน เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE  โดยจังหวัดชัยภูมิได้น้อมนําพระปณิธานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE มาดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัด มีนโยบายให้ทุกภาคส่วนบูรณาการความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกเพศ ทุกวัย เพื่อการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ประกาศเป็นวาระจังหวัดชัยภูมิ บูรณาการระหว่าง หน่วยงานหลักต่าง ๆ ในจ ...
  ส่ง 9 ม.ค. 2562 19:32 โดย โรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล
 • 25 ธ.ค. 61 การจัดงานวันสถาปนาโรงเรียน 119 ปี  นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธาน ในพิธีเปิดงานวันสถาปนาโรงเรียน 119 ปี นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กล่าวรายงานว่า ด้วยปี พ.ศ. 2442 หลวงพิทักษ์นรากร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ในสมัยนั้น ได้เสนอเรื่องขอตั้งโรงเรียนไปยังกระทรวงมหาดไทย พระยาศรีสหเทพราชปลัดทูลฉลอง ปลัดกระทรวงมหาดไทย และเสนอเรื่องต่อไปยังพระยาวิสุทธิ์สุริยศักดิ์ ปลัดกระทรวงธรรมการและเสนอต่อ พระเจ้าน้องยาเธอกรมขุนสมมตอมรพันธ์ และความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงมีพระราชกระแสลายพระหัตอนุโมทนาเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2442 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จึงกำหนดให้ว ...
  ส่ง 25 ธ.ค. 2561 18:24 โดย โรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล
 • 25 ธ.ค. 61 บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วันสถาปนาโรงเรียน 119 ปี  นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเรียน เนืองในวันสถาปนาโรงเรียน 119 ปีภาพกิจกรรม http://bit.ly/2LAgTP4
  ส่ง 25 ธ.ค. 2561 02:13 โดย โรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 19 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ไฟล์ล่าสุด

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ข่าวแจ้งนักเรียนแสดง 5 ไฟล์จากหน้า คำสั่งแสดงบทความ 1 - 5 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »