ประกาศโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
เรื่อง เรียกลำดับสำรอง เพื่อรายงานตัวและมอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

รายชื่อนักเรียน ม. 1
ไฟล์สำรอง 1 https://1th.me/rPyLW
ไฟล์สำรอง 2 https://1th.me/GO2sd
รายชื่อนักเรียน ม. 4
ไฟล์สำรอง 1 https://1th.me/oEnz7
ไฟล์สำรอง 2 https://1th.me/z6FSx
เอกสารที่ต้องนำมาแสดงมี ดังนี้
- ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1  ตัวจริง พร้อม สำเนา 1 ฉบับ
- ทะเบียนบ้านนักเรียน พร้อม สำเนา 1 ฉบับ
- ทะเบียนบ้านบิดาและมารดา พร้อม สำเนา 1 ฉบับ
- สูติบัตรนักเรียน พร้อม สำเนา 1 ฉบับ (ในกรณีที่ไม่สามารถแนบทะเบียนบ้านบิดาและมารดา มาพร้อมกันได้)
- ทะเบียนบ้านผู้ปกครอง(ที่ไม่ใช่บิดาหรือมารดา) พร้อม สำเนา 1 ฉบับ
- ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) พร้อม สำเนา 1 ฉบับ
- การเข้ารับมอบตัวผู้ปกครอง 1 คนและนักเรียน 1 คน เท่านั้น
หมายเหตุ
-  รายละเอียดการเตรียมหลักฐาน แจ้งไว้ในเอกสารมอบตัวที่ดาวน์โหลดแล้ว กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบตัวให้ครบถ้วน
-  กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เรียบร้อย ก่อนวันมอบตัว
- สำเนาเอกสารกรุณารับรองสำเนาให้เรียบร้อย 
- ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานทะเบียน 044-811849 ต่อ 2226
**เอกสารมอบตัว
ไฟล์สำรอง 1 https://1th.me/ciOZo
ไฟล์สำรอง 2 https://1th.me/B9nuz
ไฟล์สำรอง 3 https://1th.me/4uy8I
ไฟล์สำรอง 4 https://1th.me/hRmEGตามที่โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลได้ประกาศผลสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ไปแล้วนั้น โดยให้ นักเรียนทุกคนต้องรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 18.00 น. ที่เว็บไซต์ http://www.duckcms.com/cbschool หากนักเรียนเข้าระบบไม่ได้ให้โทรศัพท์ติดต่องานรับนักเรียน โทร. 044 811 849 ต่อ 1 นางน้ำฝน นพคุณ 086 243 4541 นางกองทรัพย์ เค้าฉิม 096 4537509 นางสุดาทิพย์ หมู่หัวนา 095 1866048 นางสาวศันศนีย์ แสงพระโคส 065 2379927 นางสาวณัฐกิตติมา วงศ์สุขสิน 086 2232942 นางสาวพรรธิดา โสโพธิ์ทอง 061 0531232
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลได้ประกาศผลสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
นักเรียนทุกคนต้องรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.30 ที่เว็บไซต์ http://www.duckcms.com/cbschool 1) ประเภทสอบคัดเลือก นักเรียนทั่วไป (ชาย) สอบได้ จำนวน 72 คน https://drive.google.com/file/d/1bZsZR4blJZp3gg6ImdNn811TZjM1unAm/view?usp=sharing 2) ประเภทสอบคัดเลือก นักเรียนทั่วไป (หญิง) สอบได้ จำนวน 72 คน https://drive.google.com/file/d/1OvUbfWXu9DZSpQ2wbFpItMDZ3LOJz8GH/view?usp=sharing 3) ประเภทสอบคัดเลือก นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ สอบได้ จำนวน 156 คน https://drive.google.com/file/d/1SREvTVYuda3n6s1vQylq2KGEIL4ggVfc/view?usp=sharing 4) ประเภทเงื่อนไขพิเศษ สอบได้จำนวน 5 คน https://drive.google.com/file/d/1p33uwkR_7BWYgnzZ8AsMlPvctqDQYrqx/view?usp=sharing


*รายการอนุมัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564


โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 
ประกาศผลการสอบแข่งขันชีววิทยา จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 20 
วันอาทิตย์ ที่ 7 มีนาคม 2564
*ประกาศผลการสอบ คะแนน 10 อันดับแรก
*ประกาศผลการสอบชีววิทยาครั้งที่ 20 (รวม) • ผลการพิจารณารางวัลคนดีศรีเหลืองแดง ประจำปีการศึกษา 2562 ผลการพิจารณานักเรียนโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลเพื่อมอบรางวัลคนดีศรีเหลืองแดง ประจำปีการศึกษา 2562พิธีมอบเกียรติบัตร วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563หมายเหตุ นักเรียนที่ได้รับรางวัลทุกประเภท หลังเข้าแถวเคารพธงชาติ ประชุมโดยพร้อมเพียงกันที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563แบบแสดงความจำนงคนดีศรีเหลืองแดง ประเภท 1 http://bit.ly/377Yd2kแบบแสดงความจำนงคนดีศรีเหลืองแดง ประเภท 2 http://bit.ly/2S6K6Gvแบบแสดงความจำนงคนดีศรีเหลืองแดง ประเภท 3 http://bit.ly/2S3DXL8แบบแสดงความจำนงคนดีศรีเหลืองแดง ประเภท  4 http://bit.ly/386M8Ml
  ส่ง 18 ก.พ. 2563 18:16 โดย โรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล
 • 24 ม.ค. 62 ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม นายพฤษทล ชำนาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภุมิภักดีชุมพล เป็นประธานเปิดค่าย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเจ้าหน้าทีจัดอบรม อยู่ค่ายพักแรม เดินทางไกลและทดสอบ  ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ  ภาพจาก โสตโรงเรียนชัยภูมิ 
  ส่ง 24 ม.ค. 2562 01:35 โดย วสันต์ เสี้ยมแหลม
 • 22 ม.ค.62 มอบรางวัล CB- Pre M.1 ภาพจาก โสตโรงเรียนชัยภูมิ
  ส่ง 21 ม.ค. 2562 23:25 โดย โรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล
 • 16 ม.ค. 62 งานวันครู        ภาพจาก โสตโรงเรียนชัยภูมิสพม.30  ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด จัดกิจกรรมงานวันครู  ประจำปี พ.ศ.2562      ประชาสัมพันธ์กิจกรรม สพม.30 เว็บไซต์ สพม.30http://www.gg.gg/cwz5v รวมภาพhttp://www.gg.gg/cwyzz01ภาพพิธีวันครู สพม.30 (16 มค 62) https://drive.google.com/open?id=14i5IiYvE5aJfqVNTat-Xy111enGtYWcG02 ภาพการแข่งขันกีฬาวันครู สพม.30 (16มค62) https://drive.google.com/open?id=18QABVNyp_veyuJhrGQte7kOa1hBTu7y003 รวมภาพกองเชียร์วันครู62 สพม.30 (16มค62) https://drive.google.com/open?id=1VI32_4DOVEvCzrVKjLDqIsKV3cdPYc4t
  ส่ง 17 ม.ค. 2562 19:08 โดย โรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล
 • คำขวัญ สาร กำหนดการจัดงานวันครู 2562
  ส่ง 13 ม.ค. 2562 20:00 โดย โรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 22 รายการ ดูเพิ่มเติม »ไฟล์ล่าสุด

แสดง 15 ไฟล์จากหน้า ข่าวแจ้งนักเรียนแสดง 15 ไฟล์จากหน้า คำสั่งแสดงบทความ 1 - 5 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »