รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565

ตามที่โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลได้ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
(ม.3 เดิม) เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 นั้น คณะกรรมการได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ระหว่างวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2565 แล้ว มีนักเรียนที่มี
คุณสมบัติตามประกาศตามรายชื่อดังแนบ ให้นักเรียนที่มีคุณสมบัติยืนยันสิทธิ์ออนไลน์ทางเว็บไซด์
http://www.duckcms.com/cbschool/register/ ภายในวันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2565 หากนักเรียนไม่ยืนยันสิทธิ์ตามวัน
ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
และขณะนี้คณะกรรมการกำลังพิจารณารายชื่อนักเรียนเพิ่มเติมและจะประกาศให้ทราบต่อไป
รายงานคะแนนความก้าวหน้า (งานวัดผล)
    


ประกาศโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล


 • ผลการพิจารณารางวัลคนดีศรีเหลืองแดง ประจำปีการศึกษา 2562 ผลการพิจารณานักเรียนโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลเพื่อมอบรางวัลคนดีศรีเหลืองแดง ประจำปีการศึกษา 2562พิธีมอบเกียรติบัตร วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563หมายเหตุ นักเรียนที่ได้รับรางวัลทุกประเภท หลังเข้าแถวเคารพธงชาติ ประชุมโดยพร้อมเพียงกันที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563แบบแสดงความจำนงคนดีศรีเหลืองแดง ประเภท 1 http://bit.ly/377Yd2kแบบแสดงความจำนงคนดีศรีเหลืองแดง ประเภท 2 http://bit.ly/2S6K6Gvแบบแสดงความจำนงคนดีศรีเหลืองแดง ประเภท 3 http://bit.ly/2S3DXL8แบบแสดงความจำนงคนดีศรีเหลืองแดง ประเภท  4 http://bit.ly/386M8Ml
  ส่ง 18 ก.พ. 2563 18:16 โดย โรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล
 • 24 ม.ค. 62 ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม นายพฤษทล ชำนาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภุมิภักดีชุมพล เป็นประธานเปิดค่าย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเจ้าหน้าทีจัดอบรม อยู่ค่ายพักแรม เดินทางไกลและทดสอบ  ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ  ภาพจาก โสตโรงเรียนชัยภูมิ 
  ส่ง 24 ม.ค. 2562 01:35 โดย วสันต์ เสี้ยมแหลม
 • 22 ม.ค.62 มอบรางวัล CB- Pre M.1 ภาพจาก โสตโรงเรียนชัยภูมิ
  ส่ง 21 ม.ค. 2562 23:25 โดย โรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล
 • 16 ม.ค. 62 งานวันครู        ภาพจาก โสตโรงเรียนชัยภูมิสพม.30  ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด จัดกิจกรรมงานวันครู  ประจำปี พ.ศ.2562      ประชาสัมพันธ์กิจกรรม สพม.30 เว็บไซต์ สพม.30http://www.gg.gg/cwz5v รวมภาพhttp://www.gg.gg/cwyzz01ภาพพิธีวันครู สพม.30 (16 มค 62) https://drive.google.com/open?id=14i5IiYvE5aJfqVNTat-Xy111enGtYWcG02 ภาพการแข่งขันกีฬาวันครู สพม.30 (16มค62) https://drive.google.com/open?id=18QABVNyp_veyuJhrGQte7kOa1hBTu7y003 รวมภาพกองเชียร์วันครู62 สพม.30 (16มค62) https://drive.google.com/open?id=1VI32_4DOVEvCzrVKjLDqIsKV3cdPYc4t
  ส่ง 17 ม.ค. 2562 19:08 โดย โรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล
 • คำขวัญ สาร กำหนดการจัดงานวันครู 2562
  ส่ง 13 ม.ค. 2562 20:00 โดย โรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 22 รายการ ดูเพิ่มเติม »ไฟล์ล่าสุด

แสดง 15 ไฟล์จากหน้า ข่าวแจ้งนักเรียนแสดง 15 ไฟล์จากหน้า คำสั่งแสดงบทความ 1 - 5 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »