โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลแจ้งปฏิทินโรงเรียน

"สานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน" ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ด้วยงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กำหนดจัดการประชุมผู้ปกครอง "สานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน" ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2565 >>อ่านต่อ...

การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล แจ้งการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2565 >>อ่านต่อ...

การนิเทศติดตามตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
>>อ่านต่อ...

ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใส มุทิตา
วันที่ 16 กันยายน 2565 คณะครูกรรมการสภานักเรี่ยน และนักเรียนจัดงานมุทิตาจิตให้ผู้เกษียณอายุราชการ >>อ่านต่อ...