משלחות


        


                       משלחת ארה"ב                  משלחת אוסטריה                   משלחת גרמניה

 

                                                                          משלחת לארה"ב                                             משלחת אוסטריה                                          משלחת גרמניה