מתמטיקה

הודעות לתלמידים העולים לכיתה י' :

מבחן מעבר ייערך ביום חמישי, 30.8, בשעה 09:00. 

מכינת קיץ לתלמידים המועמדים לרמת 5 יחידות תתקיים 

בתאריכים 22,23,26,27,28 אוגוסט בשעות 09:00 - 12:30.

רישום למבחן מעבר ומכינת קיץ
תכניות לימוד