בתי ספר מצטיינים, תגמול דיפרנציאלי - פרשנות בראי כרמל זבולון

בימים האחרונים עוסקת התקשורת בכותרות בולטות בבתי הספר שזכו לפרסום כבתי ספר מצטיינים 

וצוות המורים בהם זכה למענק כספי  ולתגמול דיפרנציאלי.

בית ספר כרמל זבולון לא נכלל ברשימה יוקרתית זו והדבר מחייב הסבר.

רשימה זו באה לנסות ולשפוך אור נוסף  בנושא זה ולענות על שאלות שנשאלו בקרב הצוות, 

קהילת ההורים וכמובן אנשי הרשות לגבי העדר כרמל זבולון מהרשימה.

הגדרות משרד החינוך להכללות ברשימה זו מבוססות על שלושה יסודות:

1.      הישגים לימודיים.

2.      הישגים חברתיים וערכיים.

3.      שיפור הישגים ביחס לשנה קודמת.

חוזר מנכ"ל מפרט את שלושת הקריטריונים באופן הבא:

הישגים לימודיים – כוללים פרמטרים של זכאות לתעודת בגרות (35%), 

הצטיינות במבחני בגרות (בעיקר אנגלית, מתמטיקה, מדעים ומקצועות הומניסטים)( 20%), 

זכאות לתעודת בגרות איכותית (45%).

הישגים חברתיים וערכיים – כוללים מניעת נשירה, קליטת תלמידי חינוך מיוחד, 

שיעור גיוס לשירות צבאי, אזרחי או לאומי, שיעור המתנדבים לשנת שירות, או/ו מכינות קדם צבאיות 

ושעור התורמים לקהילה (על פי זמינות הנתונים המגיעים לידם).

שיפור הישגים ביחס לשנה קודמת – חוזר מנכ"ל מפרט כי מתן הכרה ציבורית ופרסים כספיים 

יינתנו לצוותי בתי הספר שפעלו בדרכים מיטביות ושיפרו את הישגי תלמידיהם ביחס לשנה קודמת 

בתחומים הלימודיים, החברתיים והערכיים יותר מבתי ספר אחרים. מדידת ההישגים הלימודיים 

תהיה ביחס לבתי ספר אחרים בהם תלמידים בעלי הישגים קודמים דומים ורמה סוציו-אקונומית דומה.

בית הספר "כרמל זבולון" עומד, לשמחתנו, כבר כמה שנים רציפות ברמה הגבוהה ביותר בשני הפרמטרים הראשונים:

אחוזי הבגרות בשנת תשע"ה היו 97.6% ובשנת תשע"ו אחוזי הזכאות עמדו על 97%.

בשנת תשע"ה קיבלו 30 תלמידים תעודות הצטיינות מטעם משרד החינוך (לגבי תשע"ו עוד לא קיבלנו נתונים).

מספר היוצאים לשנת שירות ומכינות גבוה ביותר (כל שנה יוצאים קרוב לשליש מהתלמידים לשנת שרות ומכינות) 

ומספר המתגייסים עומד על 99.9% (כולל תלמידי שמע).

מערך החינוך המיוחד בבית הספר כולל 70 תלמידים לקויי שמיעה בכל השכבות וכן משולבים בו תלמידים 

נוספים הזכאים למערך תומך.

העניין המהותי שבגינו איננו נכללים ברשימת בתי הספר ה"מצטיינים", הוא אי עמידה בקריטריון השלישי – קריטריון השיפור. 

המדד שפורסם בימים אלו מחושב, לפי 50% ציון שניתן על הישגי שנת תשע"ו ו50% שניתן על שיפור בין הישגי תשע"ה לתשע "ו.

במילים אחרות – אנחנו שומרים על רף גבוה ביותר של מדדים מצטיינים ואין לנו אפשרות לעשות שיפור של אחוזים רבים.

מחד, ניתן להתגאות בכך מאוד ולחוש תחושת גאווה גדולה אך מאידך- הפרסום השגוי אינו מספר את התמונה 

האמתית של בית הספר ויתרה מכך, המורים לא זוכים לגמול הכספי המחולק בגין הצטיינות זו.

אני מאמינה שלפני הכל חובה עלינו להמשיך לעשות את המיטב עבור תלמידנו, לשאוף להתפתח בכל תחום פדגוגי, 

ערכי וחברתי ולקיים בית ספר איכותי המשמש מקור לגאווה לקהילת התלמידים, ההורים, הרשות והבוגרים.

מנצלת הזדמנות זו להודות לצוות המורים

על איכות ללא פשרות- עכשיו ובימים האחרים.

דורית שריג, מנהלת כרמל זבולון.

 

ונקודת מבט נוספת- מאיר יפה, מנהל מחלקת חינוך ,מועצה איזורית זבולון.

בית הספר כרמל זבולון הוא עבורנו פנינה שבכתר. אנחנו מאוד גאים בו על הישגיו ועל היותו בפסגת בתי הספר 

העל-יסודיים במדינת בכל הפרמטרים כמעט, ולאורך הרבה שנים, במקום שממנו כמעט ואין כבר לאן להתקדם 

במדדים שמציב משרד החינוך.

עבור הנהלת בית הספר והצוות החינוכי, נדרשת עבודה מאומצת ויצירתיות עצומה כדי לשמור על המקום בצמרת, 

לא פחות מאשר להתקדם אליה, והם עמדו במשימה גם בשנת הפרס הנוכחית - תשע"ו.

לצערנו משרד החינוך חוטא ומחטיא בהתנהלותו כאן, גם בפרמטרים, אך קודם כל בהצגת תמונה מעוותת 

שעושה עוול לקבוצת המצוינים שבבתי הספר בישראל. אנחנו פועלים מול משרד החינוך לתיקון העוול 

ולחיזוק המשתפרים יחד עם גמול למצטיינים.

אנחנו, הצוות החינוכי של כרמל זבולון והמועצה,  מחויבים כולנו להמשיך לגייס את הכוחות וחדוות העבודה הקשה 

והיוצרת החיוניים  להמשך שיפור והתקדמות, תוך שמירה על ערכים ציוניים, אזרחיים והומניסטים.

 

Comments