หน่วยบริหารงานบุคคล


ข่าว

 

        ภาพกิจกรรมชาว CAMT +                        

สัมมนาดูงาน 2555 ณ จ.เชียงราย

*** ช่วงการกรอกภาระงาน ประจำปี ***
                                                                                       http://mis.cmu.ac.th/cmumis/

          ขอแนะนำ        โครงการสวัสดิการแก่บุคคลากรCAMT
 
***สามารถใช้บริการสวัสดิการได้ที่ตู้เย็นประจำชั้นที่ท่านทำงาน***

   ข่าวการอบรม/สัมมนา
สำหรับ บุคคลากรสายวิชาการ 

ศึกษาดูงาน ระบบ E-office 

ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


 งานบริหารทั่วไป 

ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงาน

 การบริหารจัดการระบบ E-office

 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. 

ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2555

 ระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 น.
 

 
 สำหรับบุคคลากรสายปฎิบัติการ
โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
 แก่บุคคลากรสายปฎิบัติการ

เริ่ม 8 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป
เวลา 16.45-18.15

Studies Program :

 LevelRoom Time 
 Beginner 1 (Aj.Kim)213 Tue , The 
 Beginner 2 (Aj.Joy)215 Tue, The 
 Intermediate (Aj.Au) 216 Tue, Wed
--------------------------------------------------------------

ศึกษาดูงาน ระบบ E-office 

ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

  
งานบริหารทั่วไป 

ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงาน

 การบริหารจัดการระบบ E-office

 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. 

ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2555

ระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 น.

+++++++++++++++++++++++++++


คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น
Comments