Pauta d'anàlisi d'una obra arquitectònica

L'anàlisi d'un edifici històric

Per analitzar correctament l'anàlisi d'un edifici, cal seguir aquesta pauta:

1. Documentació general:

1.1. Què és? Nom de l'edifici.

1.2. Què s'hi veu?

1.3. Quan es va fer? Cronologia.

1.4. On es troba o es trobava?

1.5. Quin era el context polític, social, econòmic, cultural, etc., del moment?

1.6. Qui en va ser l'arquitecte (-es)?

2. Anàlisi formal:

2.1. Com és l'edifici?

2.2. Aspectes diversos:

2.2.1. Materials utilitzats.

2.2.2. Tractament del mur.

2.2.3. Sistema constructiu.

2.2.4. Elements de suport.

2.2.5. Elements suportats.

2.2.6. Espai interior.

2.2.6.1. Distribució bàsica de l'espai.

2.2.6.2. És un espai unitari o fragmentat?

2.2.6.3. Com és la il·luminació? D'on procedeix?

2.2.6.4. Ornamentacions?

2.2.7. Espai exterior.

2.2.7.1. Descriure-hi les ornamentacions.

2.2.8. Què caracteritza l'estil?

2.2.9. Quines diferències i semblances presenta aquest edifici respecte d'altres del mateix indret i/o període?

3. Interpretació:

3.1. Quin tipus d'edifici és? El seu caràcter.

3.2. Amb quina finalitat es va construir? Quina funció compleix?

3.3. Quin imaginari reflecteix?

3.4. Qui encarregà l'obra?

3.5. A qui s'adreçava l'edifici?

3.6. Símbols, sobretot lligats a les ornamentacions. Guarden relació amb alguna ideologia?

3.7. Quines influències artístiques s'hi poden observar?

4. Conclusions.

Segons informació del material complementari fet per Josep-Manel AlarcóDe la Prehistòria al Renaixement


Comments