השבוע הלאומי לגלישה בטוחה יתקיים ב 7-12 לפברואר


כמדי שנה, השבוע הלאומי לגלישה בטוחה מוקדש לשימוש בטוח, נבון ואחראי באינטרנט בקרב ילדים 

ובני נוער בישראל.

 בשנת תשע"ו יתמקד השבוע הלאומי במסר: 

"30 שניות למחשבה לפני שיתוף והפצה"

שבוע זה יהיה בסימן מעגלי שיח בין תלמידים, הורים וצוותי החינוך, וזאת במטרה לקדם 

דיאלוג משמעותי באשר להתנהלות מיטבית ברשת

ופיתוח יכולת התמודדות עם מצבים מורכבים המתעוררים בעת הגלישה במרחבי הרשת. 

כמו כן, נמשיך בעשייתנו החינוכית ונעודד ילדים ובני נוער למעורבות אישית 

וחברתית גם במרחבי הרשת ונדגיש את האחריות שיש לכל אחד מאתנו בקידום נורמות התנהגות 

ראויות ברשת ומניעת פגיעה.


מכתב להורים בנושא שבוע האינטרנט הבטוח

בנושא" פשיעה ואכיפה בעולם הסייבר"

ביום שלישי 9.2 בין השעות 19:15-20:00תלמידי מצויינות מדעים הציגו את עבודת החקר שלהם 

ב"כנס רמון לחינוך וחלל"


כנס רמון לחינוך וחלל


כתות ד' בפרויקט byod  בבית הספר

מחשב אישי לכל תלמיד.

פרוייקט byodטעימה קטנה מכישרונות צעירים של בית הספר

כישרונות צעיריםbz@bz.tzafonet.org.il