טקס לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה יתקיים
 ביום שני כ"ח בניסן תשע"ז
24/4/2017

וידאו של YouTube


סרט פסח תשעז בית זאב.wmv

אפיית מצות
סדר פסח בית ספריחידה מס' 3
היכנסו לתמונה.
את התשובות יש לשים בתיבה שעל הלוח בביה"ס.

מדענים וממציאים

פרויקט בשיעורי ספריה תוכנית הלימודים ב"בית זאב" מבוססת על למידה בינתחומית, חקרנית חווייתית, המטפחת אצל התלמיד כלים לחשיבה, לחקירה, להעמקה ליצירה ולאהבת הלמידה, תוך שדרוג ארגז הכלים  שבידי הבוגר, בהתאמה למאה ה-21.ייחודיות בית הספר "מדע, תעופה וחלל" היא הגדרת של אני מאמין בית ספרי ממנו נגזרים כל פעולות בית הספר. כדי להעמיק וללמוד את נושא הייחודיות  באופן מעניין, חוויתי ומשמעותי השתתפו תלמידי כיתות ה-ו בפרויקט " מדענים וממציאים ששינו את פני העולם". הפרויקט נערך במסגרת שעורי ספרייה בהובלתה של ספרנית מרינה חמלניצקי ושיתוף פעולה מדהים של מחנכי הכיתות. 
ילדים נחשפו לסדרת הספרים על "מדענים וממציאים" לאחר מכן התחלקו לקבוצות עניין ,  קראו, חקרו ולמדו על המדענים שהמצאותיהם  שינו את פני העולם.
לאחר למידה מעמיקה כל קבוצה התבקשה להכין פעילות מסכמת  על המדענים. הילדים הכינו מצגות, הסריטו סרטים,  בנו משחקים, חידונים, תפזורות וסימניות . כל קבוצה הציגה את הפעילות על המדען בפני תלמידי כיתות ג-ד. זה היה תהליך מלמד, משמעותי וחוויתי.

2015 - 2016.mp4
הפסקה פעילה לחנוכה.mp4
 

בחירות.wmvוידאו של YouTube


רשימת ספרי לימוד

רשימת ציוד

bz@bz.tzafonet.org.il