UWAGA:
Niektórzy użytkownicy zwracają uwagę, że nie mogą otworzyć linków. Pracuję obecnie nad tym problemem.

JAK BRONIĆ WIARY

LINKI DO WSZYSTKICH WYKŁADÓW

To jest strona główna dostępu do wszystkich wykładów. 
Prosimy nie zaznaczć linków do poszczególnych wykładów, 
ale zawsze używać tej strony jako miejca stałego dostępu.
Linki do wykładów mogą bowiem
w przyszłości ulec zmianie.

Po naciśnięciu na obrazek, wideo powinno zacząć grać samo 
po kilkusekundowej zwłoce.

Czasami zwłoka ta może wynieść 
kilkadziesiąt sekund.

W takim przypadku proszę spokojnie czekać 
 i nie naciskać na "download"

Pierwsze wykłady mają nienajlepszy dżwięk, 
ponieważ nie dyspoowaliśmy jeszcze odpowiednim mikrofonem.
Za jakość dżwięku przepraszamy.

W razie jakichkolwiek kłopotów z uruchomieniem nagrań
proszę o kontakt na:

jacek@byreasonalone.com


Trzyminutowe omówienie wszystkich wykładów:
Omówienie wykładów

Bóg - świat - człowiek

Czy Jezus uważał się za Boga

Czy można dowierzać Ewangeliom

Czy nauka pozbyłą się Boga

Bóg wobec zła i cierpienia

Stworzenie i upadek człowieka