ข่าวรับสมัครนักเรียนใหม่ ปี 2563

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ ม.1 และ ม.4 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ ม. 1 คลิกที่นี่ ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ ม.4 คลิกที่นี่ 
  ส่ง 1 มิ.ย. 2563 08:07 โดย Buengsamphan Wittayakom School BWIT
 • ใบมอบตัวนักเรียน    นักเรียนสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์ ใบมอบตัวนักเรียน 1. กรอกข้อมูล2. ติดรูปถ่าย3. นำมาส่งในวันมอบตัว ม.1 และ ม.4 ตามลำดับ ...
  ส่ง 1 มิ.ย. 2563 07:40 โดย Buengsamphan Wittayakom School BWIT
 • แนวทางการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-191. นักเรียนที่ยื่นความประสงค์ไว้ระบบของโรงเรียนและมีชื่อในระบบเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนนำเอกสารมายื่นในวันสอบจัดห้อง ...
  ส่ง 1 มิ.ย. 2563 07:29 โดย Buengsamphan Wittayakom School BWIT
 • ตารางสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4
  ส่ง 1 มิ.ย. 2563 07:28 โดย Buengsamphan Wittayakom School BWIT
 • เอกสารหลักฐานการมอบตัว เตรียมเอกสารหลักฐานการมอบตัวตามประกาศเอกสารที่แนบไฟล์มาด้านล่าง หรือคลิกที่นี่
  ส่ง 1 มิ.ย. 2563 07:16 โดย Buengsamphan Wittayakom School BWIT
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 83 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Bwit Channel

 • EP3: รองผู้อำนวยการ พบผู้ปกครอง ด้วยท่านผู้อำนวยการ มีความประสงค์สื่อสารกับผู้ปกครอง ตามสถานการณ์ปัจจุบันจึงทำให้ไม่สามารถจัดการพูดคุยได้ตามปกติ ในการนี้ท่านจึงให้จัดทำ ช่อง bwitchannel เพื่อเป็นการสื่อสารให้ทราบขอขอบคุณทุกท่าน
  ส่ง 6 พ.ค. 2563 23:51 โดย Buengsamphan Wittayakom School BWIT
 • EP2:รองผู้อำนวยการพบผู้ปกครอง ด้วยท่านรองผู้อำนวยการจิตราภรณ์  โกบุตร มีความประสงค์สื่อสารกับผู้ปกครอง ตามสถานการณ์ปัจจุบันจึงทำให้ไม่สามารถจัดการพูดคุยได้ตามปกติ ในการนี้จึงให้จัดทำ ช่อง bwitchannel เพื่อเป็นการสื่อสารให้ทราบซึ่งจะอัพเดทเรื่อยๆตามเหตุการณ์ ขอขอบคุณทุกท่าน https://youtu.be/N3ZFmiwVS_s
  ส่ง 6 พ.ค. 2563 23:49 โดย Buengsamphan Wittayakom School BWIT
 • EP 1 : ผู้อำนวยการพบผู้ปกครองการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยท่านผู้อำนวยการ มีความประสงค์สื่อสารกับผู้ปกครอง ตามสถานการณ์ปัจจุบันจึงทำให้ไม่สามารถจัดการพูดคุยได้ตามปกติ ในการนี้จึงให้จัดทำ ช่อง bwitchannel เพื่อเป็นการสื่อสารให้ทราบซึ่งจะอัพเดทเรื่อยๆตามเหตุการณ์ ขอขอบคุณทุกท่านครับ 
  ส่ง 6 พ.ค. 2563 23:46 โดย Buengsamphan Wittayakom School BWIT
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

 • ร่วมขบวนงานมะขามหวานฯ '63           โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมร่วมกับเทศบาลตำบลซับสมอทอด โดย นายมนตรี สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ได้นำคณะครูและนักเรียนชุมนุมนาฎศิลป์โรงเรียนบึงสามพันว ...
  ส่ง 25 ม.ค. 2563 22:35 โดย Buengsamphan Wittayakom School BWIT
 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โดมศาลเจ้า        กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนำนักเรียนเข้ารับโล่รางวัลเด็กดี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  และคณะกรรมการสภานักเรียน นำไอศครีมและขนมมาแจกเด็กๆ  นำโดยท่านรองฯฆนากร  นาราษฎร์  คุณครูสมบ ...
  ส่ง 13 ม.ค. 2563 07:23 โดย Buengsamphan Wittayakom School BWIT
 • มอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 กิจกรรมรับมอบตัวนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ในวันที่ 7 และ 8 เมษายน 2561สามารถดูภาพกิจกรรมได้คลิกท ...
  ส่ง 8 เม.ย. 2561 09:03 โดย Buengsamphan Wittayakom School BWIT
 • เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 กองลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายลูกเส ...
  ส่ง 10 ก.พ. 2561 05:52 โดย Buengsamphan Wittayakom School BWIT
 • ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และทัศนศึกษา ม.2      คณะลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และทัศนศึกษา ณ ค ...
  ส่ง 10 ก.พ. 2561 05:50 โดย Buengsamphan Wittayakom School BWIT
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

https://sites.google.com/bwit.ac.th/bwitonline


วิทยุออนไลน์บึงสามพันวิทยาคม
http://librarybwit.weebly.com/

คลิกที่ภาพเพื่อลิงค์ไปยังเว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม