ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 70 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

 • มอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 กิจกรรมรับมอบตัวนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ในวันที่ 7 และ 8 เมษายน 2561สามารถดูภาพกิจกรรมได้คลิกท ...
  ส่ง 8 เม.ย. 2561 09:03 โดย Buengsamphan Wittayakom School BWIT
 • เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 กองลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายลูกเส ...
  ส่ง 10 ก.พ. 2561 05:52 โดย Buengsamphan Wittayakom School BWIT
 • ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และทัศนศึกษา ม.2      คณะลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และทัศนศึกษา ณ ค ...
  ส่ง 10 ก.พ. 2561 05:50 โดย Buengsamphan Wittayakom School BWIT
 • การอบรมโครงการป้องกันโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น          โรงพยาบาลบึงสามพันร่วมกับงานอนามัยโรงเรียน จะมีการอบรมโครงการป้องกันโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ในวันอังคาร ...
  ส่ง 6 ก.พ. 2561 00:26 โดย Buengsamphan Wittayakom School BWIT
 • โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ O-net ม.3 และ GAT ม.6          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษแบบเข้ม  O-net ม.3 และ GAT ม ...
  ส่ง 10 พ.ย. 2560 07:46 โดย Buengsamphan Wittayakom School BWIT
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »


วิทยุออนไลน์บึงสามพันวิทยาคม
http://librarybwit.weebly.com/

คลิกที่ภาพเพื่อลิงค์ไปยังเว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม