Privacy statement

De Burgerhulpverlening Bezuidenhout verzameld van de vrijwilligers persoonsgegevens om de interne bedrijfsvoering mogelijk te maken. Hiermee worden cursussen, onderscheidingen aangevraagd. Tevens worden deze gebruikt voor de interne communicatie. In het handboek BB staan alle regelingen en procedures beschreven ten aanzien van de privacy-wetgeving conform de AVG.