Doelstelling

Het doel van de BB is om de bestaande burgerhulpverleningsystemen te koppelen aan de beschikbare AED’s en burgerhulpverleners. 
Op dit moment bestaat  bijvoorbeeld een alarmeringssysteem dat, via de meldkamer ambulancezorg, vrijwilligers naar een AED en het slachtoffer stuurt. Waar het echter aan ontbreekt is dat de bestaande AED’s en de reeds opgeleide burgerhulpverleners in de wijk worden aangemeld. De BB zorgt daarvoor en benadert de eigenaren van een AED en vrijwilligers om zich aan te melden.  De BB vult het gat op met gerichte activiteiten om deze systemen  daadwerkelijk te vullen met  het personeel en materieel. Daarnaast zal de BB het overzicht gaan bewaken in het veelvoud van initiatieven die ontstaan en draagt zij zorg voor een focus en richting aan de vrijwilligers. Het actief benaderen van de eigenaren van AED’s en burgerhulpverleners en de koppeling met de passieve systemen is wat de meerwaarde van de BB zal zijn. Met elke aangemelde AED of burgerhulpverlener wordt de mogelijkheid vergroot direct levens te redden. Hier geldt het credo: hoe meer zweet (effort) hoe minder bloed (effect).

Daarnaast zal de BB een kader-vrijwilligers organisatie vorm geven, die op goed georganiseerde, onder hiërarchische structuur ingezet kan worden bij rampenbestrijding en andere calamiteiten. Hierbij worden bedrijven en instanties aangemoedigd om hun interne bedrijfshulpverlening (BHV)-organisatie of BHV-opgeleide individuen aan te melden bij de BB om ten tijde van een calamiteit beschikbaar gesteld te worden voor noodhulp- en rampenbestrijdingstaken in de wijk Bezuidenhout.

De bovenstaande core business is weergegeven in onze mission statement.

MISSION STATEMENT

De Burgerhulpverlening Bezuidenhout (BB) redt levens en verleent noodhulp bij grote en kleine rampen en calamiteiten, bij nacht en ontij en met alle beschikbare middelen voor, door en met Bewoners, Bezoekers, Bedrijven en Beroepshulpdiensten.

De BB wil dit bereiken door:
  • de bestaande 6 minutenzone in stand te houden en uit te breiden;
  • het vinden en binden van reeds opgeleide burgers en deze te laten aansluiten bij de reeds bestaande burgerhulpverleningsorganisaties zoals de BB, Hart Veilig Wonen en de Nationale EHBO Bond;
  • zoveel mogelijk burgers in staat te stellen om een EHBO/Reanimatietraining te volgen;
  • jaarlijkse trainingen en herhalingslessen te verzorgen voor alle burgerhulpverleners op het gebied van EHBO, reanimatie/AED bediening en rampenbestrijding;
  • het opleiden, opbouwen en inzetten van het kader dat de burgerhulpverleners kunnen trainen, opleiden en zo nodig, bij rampen en/of calamiteiten, gecoördineerd in kunnen zetten volgens het concept van een Community Emergency Response Team (CERT);
  • het verkrijgen van fondsen om zoveel mogelijk doelstellingen te kunnen realiseren.

Rechtsvorm

De BB treedt op als zelfstandige werkgroep en is onderdeel van de Stichting Buurtpreventie Team Bezuidenhout. De commandant is bestuurslid van deze stichting.