Herkenbaarheid
Mocht u personen in de buurt tegenkomen, in het hier afgebeelde uniform, die aan de buitenkasten komen dan weet u dat het om leden van de Burgerhulpverlening Bezuidenhout gaat. Zij controleren maandelijks de toestand van de AED's in de buitenkasten waardoor de werking gewaarborgt blijft.

Mocht u de, hieronder afgebeelde BB-sticker, op de deur van een bedrijf zien dan weet u dat dat bedrijf hun AED bij 112 heeft aangemeld en daarmee een actieve bijdrage in de buurt levert om een veilig woon-, werk- en leefklimaat te bevorderen. Wij zijn hen daar dankbaar voor.

Wilt uw bedrijf ook de BB-sticker op uw pand? Vraag deze dan via deze link aan!