ANBI zoeken
De BB treedt op als zelfstandige werkgroep van de Stichting Buurtpreventie Team Bezuidenhout. Stichting Buurtpreventie Team Bezuidenhout is sinds 1 januari 2015 door de belastingdienst aangemerkt als een 'Algemeen Nut Beoogde Instelling'. 
Het RSIN nummer van de stichting is: 853126008

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst. Vul ons contactformulier in als u de mogelijkheden wilt bespreken.