Een AED heeft regelmatig controle en onderhoud nodig. Daarnaast hebben de batterijen en de elektroden een beperkte houdbaarheid.

Wilt u informatie over het uitvoeren van dit onderhoud neem dan contact op met ons via deze link.

AED Declaratieformulier
Per 1 januari 2018 heeft de minister van VWS budget ter beschikking gesteld om de verbruikskosten van een AED (Automatische Externe Defibrillator) na een reanimatie te vergoeden. Hierdoor krijg je als AED-beheerder de kosten die gemaakt zijn bij inzet van jouw AED vergoed.

Via DEZE link kun je digitaal een declaratie indienen (let op: enkel volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen). Heb je vragen over de declaratie van een AED? Neem gerust contact op met RAV Haaglanden.