De 6-minutenzone

De 6-minutenzone bestaat op dit moment uit 24 buitenkasten met AED die 24/7 beschikbaar zijn.

Hiervan zijn 7 AED's van de BB en 17 zijn ter beschikking gesteld door bedrijven en instanties al dan niet in buitenkasten van de BB. Daarnaast zijn er vele AED's van bedrijven en instanties aangemeld die tijdens hun openingstijden beschikbaar zijn.

In totaal zijn er ongeveer 90 AED's aanwezig in het Bezuidenhout.

Met deze aantallen beschikt de wijk Bezuidenhout over een van de grootste, meest uitgebreide 6 minutenzone met de grootste dichtheid van AED's en burgerhulpverleners in Nederland. De wijk is verdeeld in 5 sectoren.

Declareren gemaakte kosten na inzet AED

Per 1 januari 2018 heeft de minister van VWS budget ter beschikking gesteld om de verbruikskosten van een AED (Automatische Externe Defibrillator) na een reanimatie te vergoeden. Hierdoor krijg je als AED-beheerder de kosten die gemaakt zijn bij inzet van jouw AED vergoed.