De 6-minutenzone bestaat op dit moment uit 17 buitenkasten met AED die 24/7 beschikbaar zijn. Hiervan zijn 5 AED's
van de BB en 12 zijn ter beschikking gesteld door bedrijven en instanties in buitenkasten van de BB. Daarnaast zijn 54 AED's van bedrijven en instanties aangemeld die tijdens hun openingstijden beschikbaar zijn.

22 AED-eigenaren hebben aangegeven niet mee te willen doen en van 16 AED-eigenaren zijn we in afwachting van een mogelijke deelname.

In totaal zijn er 90 AED's aanwezig in het Bezuidenhout.

Met deze aantallen beschikt de wijk Bezuidenhout over een van de grootste, meest uitgebreide 6 minutenzone met de grootste dichtheid van AED's en burgerhulpverleners in Nederland. De wijk is verdeeld in 5 sectoren.

Hieronder vindt u de deelnemende bedrijven en instanties. 
<<<<kaart en lijst volgt spoedig>>>>


AED Declaratieformulier
Per 1 januari 2018 heeft de minister van VWS budget ter beschikking gesteld om de verbruikskosten van een AED (Automatische Externe Defibrillator) na een reanimatie te vergoeden. Hierdoor krijg je als AED-beheerder de kosten die gemaakt zijn bij inzet van jouw AED vergoed.

Via DEZE link kun je digitaal een declaratie indienen (let op: enkel volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen). Heb je vragen over de declaratie van een AED? Neem gerust contact op met Stan Support.