Euskararen ezaguera

Inkestatxo hau gurasoei pasatuko diegu ezagutzeko zein den ikaslea inguratzen duen giroa institututik kanpo.

Erabili nahi dugu dakitenekin kontaktua euskaraz egiteko 


Euskararen ezaguera maila

 

 

IDATZI

IRAKURRI

HITZEGIN

ULERTU

 

TITULORIK

 

1-

2- 3- 4

1-2-3-4

1-2-3-4

1-2-3-4-

 ZEIN

 

 

 

AITA

 

 

 

 

 

 

AMA

 

 

 

 

 

 

SEME-ALABA

 

 

 

 

 

 

 

SEME-ALABA

 

 

 

 

 

 

BESTE SENITARTEKORIK

 

 

 

 

 

 

 

 

1= oso ongi          2= ongi            3= zerbait         4= ez

 

 

 

Euskararen erabilera familian

 

 

 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

Anai-arreben artean

 

 

 

 

 

Aitak seme-alabekin

 

 

 

 

 

Amak seme-alabekin

 

 

 

 

 

Gurasoek haien artean

 

 

 

 

 

Anai-arreben artean

 

 

 

 

 

Egunkaria

 

 

 

 

 

Telebista

 

 

 

 

 

 Irratia

 

 

 

 

 

 

 

 

1=beti     2= askotan      3= normalean    4= gutxitan   5=inoiz ez

 

 

 

 

Comments