Agenda 21 Ez da aberatsena gehien duena, hobeto zaintzen duena baizik

 

Gure ardura da historiaren jarraipena idaztea
 
De nosotros depende escribir la continuación de nuestra historia

 

 A21 ikastetxearen iraunkortasunerako eta kalitaterako hezkuntza-programa bat da. Komunitatearen partaidetzan oinarritzen da, eta udalerriko garapen iraunkorrean esku hartu eta laguntzen du


 

Zeintzuk dira programaren oinarrizko helburuak?

  • Eskolaren iraunkortasuna eta kalitatea lortzeko balioez eta jokaerez hausnarketa eragin hezkuntza-komunitatean
  • Tokiko zein Planetako ingurumen-arazoak aurreikusteko eta ebazteko eta baliabideen erabilera arduratsua egiteko gai diren herritar partehartzaileak hezi
  • Udalerriko erabaki-prozesuetan esku-hartzea bultzatu, Tokiko Agenda 21en parte hartuz

 

Zeren inguruan lantzen da Eskolako Agenda 21?

Eskolako Agenda 21 ingurumen gai edo arazo baten inguruan garatzen da. Gai hau aldatzen da urtean behin edo bi urtean behin. Aurtengogaia izango da: “aztarna ekologikoa"

 

Nola garatzen da?

Bost fasetan: Antolamendua eta planifikazioa, sentsibilizazio eta motibazioa, diagnostikoa, ekintza plana, eta komunikazio eta ebaluazioa. 

 

Arduradunak?

Jorge Zubieta eta Ainhoa Bilbao.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


¿Qué es la Agenda 21 Escolar?

La A21E es un programa educativo para la sostenibilidad y la calidad del centro educativo. Se basa en la participación de la comunidad e interviene y colabora con el desarrollo sostenible del municipio

 

¿Cuáles son los objetivos básicos del programa?

  • Fomentar en la comunidad educativa la reflexión en torno a valores y comportamientos para lograr la sostenibilidad y la calidad del centro escolar
  • Educar ciudadanos/as, capaces de prever y solucionar problemas ambientales de ámbito local o global y de hacer un uso responsable de los recursos
  • Promover la intervención en los procesos de decisión municipal, participando en la Agenda 21 Local

 

¿De que trata la Agenda 21 Escolar?

La Agenda 21 Escolar se desarrolla en torno a un tema o problema ambiental que varía anual o bianualmente. Este año trabajaremos el tema “huella ecológica

 

¿Cómo se desarrolla?

A lo largo de cinco fases: Organización y planificación, sensibilización y motivación, diagnóstico, plan de acción, y  comunicación y evaluación. A lo largo del presente curso trabajaremos las tres primeras

 

¿Responsables?

Jorge Zubieta y  Ainhoa Bilbao.


  
 

 
 

Noticias de Greenpeace y Test de emisión de CO2

No se ha podido encontrar la URL de especificaciones de gadget.
Subpáginas (6): 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 boletinak