NOVÉ KURZY OD 21. SEPTEMBRA 2017
Štvrtok 18:45 - 20:00 - 
Pokročilí
Štvrtok 20:00 - 21:15 - 
Začiatočníci
Comments