Lekcie‎ > ‎

Sistema DINZEL


    Sada vedeckých a filozofických myšlienok , pravidiel a postupov, prostriedkov a metód, technických a mechanických termínov vzájomne previazaných pri formovaní prenosu pohybu cez kódovanú reč.  Tvorivý vývoj, štúdium, výskum, výučbová sada a aplikácie Tanga ako tanca vytvorené Gloriou a Rodolfom Dinzel - LOS DINZEL

    Pri koncipovaní Tanga ako tanca ako sociálneho a umeleckého výrazu vytvoreného argentínskym ľudom, ich kultúrnej syntézy teraz uznaný ľudstvom a svetom ako jeden z najprirodzenejších, užitočných a použiteľných nástrojov k posilneniu identity, svedomia, ľudského poznanie, zmyslového vnímania , improvizácie na javisku, relačných situácií a demokratického zmyslu pre seba samého .

    " Systém víťazstva ako základ všetkého, hľadanie spôsobu, ktorý može byť prenášaný. Z tejto prvej inštancie je možné odvodiť určité pravidlá, obmedzenia estetiky, niektoré mechanizmy, ktoré sú jedinečné pre Tango ako tanec. Potom v neskoršej fáze začíname hľadať zaručené cvičenia pre jednotlivcov, ktorí ešte nič nevedia, môžu byť opakujúce sa a sú v súlade s pravidlami. V poslednej, tretej etape sa snažíme systematizovať uvedené po pochopení procesov, ako procesy improvizácie a mechanizmy kreativity. "

Comments